Wojewoda małopolski Jerzy Miller zaapelował do wszystkich budujących domy na terenach zalewowych, by przed rozpoczęciem inwestycji sprawdzili, do jakiej wysokości dojdzie woda w ich nowym domu, gdy przyjdzie powódź. Takie mapy wykonano już dla dorzecza Raby; w ciągu kilkunastu miesięcy będą obejmować cały obszar południowo--wschodniej Polski.

Działania, które mają zapewnić ochronę przed powodzią w dorzeczu Raby, to zwiększenie rezerwy powodziowej zbiornika dobczyckiego, utworzenie 10 suchych zbiorników napełnianych wodą tylko w razie zagrożenia, podwyższenie oraz wzmocnienie obwałowań w co najmniej kilkunastu miejscach, przebudowa 8 mostów. Bez tych przedsięwzięć blisko dwa tysiące mieszkańców tego terenu może zostać poszkodowanych, gdy przyjdzie tzw. woda stuletnia.

Wskazanie niezbędnych inwestycji poprzedziły dwuletnie analizy. (PAP)