Jak podkreślił prorektor UŁ d.s. nauki prof. Antoni Różalski, w ramach projektu powstało łącznie 27 pracowni naukowo-dydaktycznych, 12 laboratoriów oraz sala wykładowa, ćwiczeniowa i seminaryjna. "Aparatura, która znajduje się na dwóch przebudowanych piętrach jest unikatowa – to najnowocześniejsze urządzenia dostępne obecnie na rynku" – zaznaczył.

Na szczególne wyróżnienie – zdaniem rektora – zasługują trzy kompleksowe moduły, łączące w sobie mniejsze laboratoria: pracownia obrazowania mikroskopowego i specjalistycznych technik biologicznych, pracownia hodowli komórkowych i banku DNA oraz pracownia inżynierii bioprocesowej i biotechnologii środowiskowej.

Dziekan wydziału prof. Elżbieta Żądzińska zaznaczyła, że sprzęt najwyższej klasy znacznie podniesie jakość oferty dydaktycznej uczelni. "Na wydziale biologii proces dydaktyczny musi być zawsze połączony z działalnością naukową. Studenci, którzy poznają te urządzenia, zwiększą swój potencjał na rynku pracy" – dodała.

Zdaniem Żądzińskiej, większość mikroskopów konfokalnych czy system spektometrii masowej, które stanowią wyposażenie nowych pracowni, to jedyne tego typu urządzenia w Polsce.

Różalski podkreślił, że dzięki uruchomieniu nowych pracowni, uczelnia mogła utworzyć nowe kierunki studiów – genetykę, która jest jedynym tego typu kierunkiem w Polsce prowadzonym na wydziale biologii oraz biomonitoring - otwarty w bieżącym roku akademickim. Według rektora, z nowego sprzętu skorzystają studenci wszystkich innych kierunków Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Realizacja projektu przebudowy i modernizacji budynku UŁ rozpoczęła się w grudniu 2012 r. i zostanie zakończona w grudniu br. Całkowite koszty inwestycji przekraczają 26 mln zł, z czego na sprzęt, aparaturę i wyposażenie laboratoriów oraz pracowni przeznaczono ponad 16 mln zł.
Na unowocześnienie Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii,
Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych oraz Banku DNA uczelnia otrzymała unijne dofinansowanie pokrywające 85 proc. kosztów. 15 proc. pochodziło z budżetu państwa.

Uniwersytet Łódzki oferuje obecnie studentom naukę na 125 kierunkach. W tym roku akademickim na uczelni rozpoczęło naukę ok. 43 tys. studentów, w tym prawie 13 tys. na pierwszym roku. (PAP)