W czwartek w Gdańsku podczas konferencji podsumowano wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 na Pomorzu. Instytucją Wdrażającą POIiŚ 2007-2013 w zakresie realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku.

WFOŚiGW podpisał 45 umów na realizację projektów, z których tylko dwa nie dotyczyły sieci kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano ok. 220 zadań inwestycyjnych. W Pomorskiem zbudowano i zmodernizowano 526 km sieci kanalizacji sanitarnej, 125 km sieci wodociągowej, 18 km kanalizacji deszczowej oraz 17 oczyszczalni ścieków i 14 stacji uzdatniania wody. Umocniono ponad 10 km brzegów morskich m.in. w rejonie cypla Helu i Westerplatte.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka–Kozak zwróciła uwagę podczas konferencji, że zrealizowane inwestycje dla Pomorza oznaczają nie tylko korzyści ekologiczne czyli ograniczenie zanieczyszczeń spływających do wód i podniesienie jakości życia mieszkańców ale też rozwój specjalistycznych firm budowlanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Jako efekt zrealizowanych projektów podała też rozwój turystyki. „Dzięki tym przedsięwzięciom w kranach mamy dobrej jakości wodę, możemy bez obaw kąpać się w jeziorach i rzekach, wodach Zatok Gdańskiej i Puckiej”.

„Wiele gmin i miast na Pomorzu dopiero dzięki możliwościom, które stworzył Program Infrastruktura i Środowisko mogło rozpocząć lub kontynuować potrzebne projekty” – tłumaczyła.

Kierownik Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku, Danuta Drozd przyznaje, że dzięki funduszom na Pomorzu dokonał się skok cywilizacyjny. „Nigdy nie było takich pieniędzy na ochronę środowiska, na to, aby można było zbudować setki kilometrów sieci” – dodała. Zwróciła uwagę, że dzięki budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zaczęły też rozwijać się mniejsze miejscowości. „Jest to program dla ludzi, który ma służyć poprawie warunków życia” – dodała.

Oceniła, że obecnie największe potrzeby w tym zakresie są w mniejszych miejscowościach na Pomorzu, poniżej 15 tys. mieszkańców i na obszarach wiejskich. W miastach ok. 98 proc. terenów posiada kanalizację, na terenach wiejskich tylko ok. 50 proc. „Czasami są to tak małe miejscowości, że nie opłaca się budować sieci wodno-kanalizacyjnej i trzeba popracować nad innymi rozwiązaniami w tym zakresie” – dodała. Chodzi np. o małe tzw. kontenerowe oczyszczalnie obsługujące jedną miejscowość.

W 2015 roku kończy się realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Okres realizacji projektów oraz wydatkowania środków przez beneficjentów upływa 31 grudnia 2015 roku. W Polsce z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na inwestycje infrastrukturalne mające wpływ na stan środowiska przeznaczono 6, 5 mld euro.(PAP)