Obok umowy potwierdzającej przyznanie unijnych środków na modernizację toru wodnego Świnoujście-Szczecin podpisano także umowę na wsparcie unijnymi środkami trzech inwestycji tramwajowych w stolicy Pomorza Zachodniego. Razem dla obu inwestycji to blisko 1,3 mld zł wsparcia z programu Infrastruktura i Środowisko.

Umowy na dofinansowanie podpisali pełniący obowiązki dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol oraz przedstawiciele beneficjentów: dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin będzie kosztowała około 1,38 mld zł, z czego unijne dofinansowanie to 1,18 mld zł. W ramach inwestycji tor wodny zostanie pogłębiony do 12,5 metra, wybudowane i przebudowane będą skarpy i umocnienia brzegowe, prace obejmą także niwelację dna w strefie Świnoujścia, a także pogłębione i poszerzone będą obrotnice statków.

Pogłębienie toru wodnego znacznie poprawi możliwości przeładunkowe szczecińskiego portu - powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik. "Będą mogły do niego wpływać zdecydowanie większe statki. Port Szczecin będzie mógł zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe dwukrotnie" - dodał Słowik.

"Ten projekt będzie miał też bardzo duży wpływ na transport śródlądowy. Chcemy, żeby ten transport się rozwijał, i żeby w pełnym zakresie powrócić do użeglowienia Odry" - podkreślał Słowik.

"To strategiczna i długo oczekiwana inwestycja, która w sposób znaczący poprawi dostępność portu w Szczecinie dla statków pełnomorskich; dziś warunki nawigacyjne nie zawsze są zachowane" - powiedział z kolei wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.

Jak podkreślał Gorgol, to największa historycznie inwestycja realizowana z pieniędzy europejskich dla sektora gospodarki morskiej.

"Jeszcze w tym roku, czyli zgodnie z harmonogramem najpóźniej do 29 grudnia zostanie ogłoszony przetarg główny na roboty w formule projektuj i zbuduj" - powiedział Zdanowicz. "Będzie jeden przetarg dla wykonawcy, który przygotuje projekt, uzyska pozwolenie na budowę, a później zacznie go realizować. Zakładamy, że projekt zostanie przygotowany w 2018 r., a od 2019 r. zaczną się prace budowlane i muszą się one zakończyć do trzeciego kwartału 2022 r." - dodał Zdanowicz.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

Z kolei do Szczecina trafi ponad 85 mln zł dofinansowania z UE na inwestycje tramwajowe. Pieniądze pomogą sfinansować przebudowę ul. Arkońskiej, budowę torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn oraz przebudowę ul. Szafera. Miasto planuje także wybudować parkingi Park&Ride i Bike&Ride. Łączna długość wybudowanych tras tramwajowych wyniesie nieco ponad 4 km. Całkowita wartość inwestycji to prawie 200 mln zł, a termin jej zakończenia to 2021 r. (PAP)