To pierwszy taki konkurs na unijne dotacje na selektywną gospodarkę odpadami w gospodarstwach domowych w Podlaskiem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku.

Dotacje można dostać na budowę, rozbudowę lub modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów, wraz z zakupem samochodów do przewożenia odpadów, pojemników na śmieci, urządzeń do segregacji np. szkła, papieru, metalu, plastiku.

Urząd marszałkowski, który prowadzi nabór wniosków o dotacje tłumaczy, że koniecznym warunkiem, który muszą spełnić starający się o dotacje jest to, że wartość projektu nie może przekraczać 2 mln zł i musi być skierowana do 20 tys. mieszkańców. Oba te warunki trzeba spełnić jednocześnie. Przekroczenie tych kryteriów powoduje, że wnioski kwalifikują się do dofinansowania do innego programu - Infrastruktura i Środowisko.

Odpowiedzialny za unijne fundusze wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno poinformował, że urząd marszałkowski liczy na to, że samorządy chętnie skorzystają z pieniędzy na gospodarkę odpadami. "Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie utworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest ich zadaniem własnym. (...) gmina jest zobowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami" - zaznaczył.

Dodał przy tym, że obecnie nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że selektywna zbiórka odpadów i recykling surowców są ważne i potrzebne i wiedzą o tym nawet najmłodsi. "Jedynym wyjściem jest więc usprawnienie systemu gospodarowania odpadami, stałe zwiększanie ilości selektywnie zebranych odpadów w stosunku do tych wytworzonych. A wsparcie, jakie mamy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwoli upowszechnić takie działania i w efekcie zwiększyć wykorzystanie surowców wtórnych" - dodał Żywno.(PAP)

Ustawa o odpadach. Komentarz
Prof. zw.dr hab. Wojciech Radecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł