"Fundusz PGE Ventures liczy, że będzie miał szansę wesprzeć startupy działające w obszarze zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania i w krótkim terminie wdrażać tego typu rozwiązana w Grupie PGE. Nowoczesne metody zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania, w tym gipsu, są na chwilę obecną jednym z głównych biznesowych obszarów zainteresowania naszego funduszu. PGE Ventures będzie konsekwentnie szukał rozwiązań pozwalających wyjść naprzeciw tym wyzwaniom – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGE Ventures Piotr Czak.

PGE Ventures we wrześniu wystartowało z programem scoutingowym, który ma wyłowić z rynku najbardziej perspektywiczne startupy. "Fundusz szczególnie zachęca do aplikowania startupy technologiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania (UPS), przede wszystkim gipsu syntetycznego. Prowadzony przez PGE Ventures program scoutingowy dla startupów daje młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój prowadzonych przez nich projektów. Spółki znajdujące się w fazie wzrostu i wpisujące się w szeroki łańcuch wartości Grupy PGE mogą zgłaszać się do programu i liczyć na pozyskanie wsparcia finansowego funduszu. Cele uruchomionego we wrześniu programu scoutingowego PGE Ventures są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i kamieniami milowymi" - napisano w komunikacie PGE.

Jak przekonuje spółka choć jakość zgłoszonych dotychczas projektów stoi na bardzo wysokim poziomie i "satysfakcjonująca" jest także ich łączna liczba, to jednak projektów dotyczących utylizacji odpadów będących efektem spalania paliw kopalnych jest najmniej.

Tymczasem - jak wskazuje prezes PGE Henryk Baranowski - to właśnie projekty tego typu są ważne zarówno dla samego funduszu PGE Ventures – z uwagi na szerokie perspektywy rozwoju tego rynku, jak i z punktu widzenia praktycznych i strategicznych aspektów funkcjonowania całej Grupy PGE.

Spółka wskazuje, że utylizacja odpadów zyskuje coraz większe znaczenie na świecie. Trend ten jest szczególnie widoczny w Europie, gdzie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji UPS wynikający z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głównie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego. Komisja Europejska proponuje kompleksową zmianę liniowego modelu gospodarki na gospodarkę o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), co przyspieszy rozwój przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów, w tym odpadów powstających w procesie produkcji energii.

Jak czytamy w komunikacie PGE konsekwentnie doskonali i poszerza skalę wykorzystania ubocznych produktów spalania, prowadzi badania i poszukuje ich nowych zastosowań z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

"Obecnie całość odpadów powstających w instalacjach Grupy zagospodarowywana jest w procesach odzysku. Popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego, ze względu na swoje właściwości, znajdują szerokie zastosowanie gospodarcze, m. in. w przemyśle cementowym, budowlanym i drogowym. Zmienne właściwości popiołów pochodzących ze spalania węgla brunatnego powodują, że ich gospodarcze wykorzystanie jest mniej znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania przekształconych terenów. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym, a jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko" - napisano.

PGE Ventures, to działający - od czerwca br. - w strukturach grupy PGE fundusz, który ma do dyspozycji środki własne na poziomie 20-22 mln zł. Fundusz ma też również możliwości pozyskiwania środków od prywatnych inwestorów, będzie się też starać o finansowanie zewnętrzne w ramach PFR Ventures, który w sumie dysponuje budżetem o wartości ponad 1,6 mld zł. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan