"Wskaźniki zaprezentowane przez GUS przede wszystkim pokazują dużą niepewność wśród inwestorów budowlanych. Odzwierciedlają one złe nastroje panujące na rynku. Poza spadkiem liczby rozpoczętych budów nastąpił duży, gdyż sięgający prawie 19 proc. spadek liczby pozwoleń na budowę, co pokazuje, że na rynku panuje nastrój niepewności co do tego, jaka będzie sytuacja gospodarcza w najbliższym czasie. Dlatego też inwestorzy powstrzymują się od rozpoczynania nowych inwestycji mieszkaniowych. Poza niepewną sytuacją w przyszłości wpływ na to ma także bez wątpienia panująca od dłuższego czasu nadpodaż mieszkań na rynku. Do głębszej analizy sytuacji potrzebna jest jednak jeszcze analiza innych wskaźników ekonomicznych". (PAP)

ska/ je/