"Nadal kontynuowane są rozmowy z bankami mające na celu zawarcie układu, aby zapewnić ciągłość realizacji kontraktów. Ponadto znacząca część kontraktów realizowana jest w ramach konsorcjum z zagranicznymi partnerami. Projekty takie posiadają wydzielone rachunki i oddzielne finansowanie. Prowadzimy też rozmowy mające na celu przejęcie liderowania przez naszych partnerów konsorcjum w przypadku niektórych budów w celu zabezpieczenia przez nich finansowania kontraktów" - powiedziała PAP Kinga Banaszak-Filipiak, szefowa komunikacji PBG.

"Dodatkowo jesteśmy w kontakcie z zamawiającymi i rozważane są różne sposoby" - dodała.

W środę, 13 czerwca Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość PBG z możliwością zawarcia układu.

"Celem postępowania układowego jest umożliwienie kontynuowania działalności grupy PBG. Oczywiście, aby postępowanie układowe mogło zafunkcjonować musimy osiągnąć porozumienie z naszymi wierzycielami. Chcielibyśmy w możliwie największym stopniu ich zaspokoić, w szczególności tych najmniejszych podwykonawców" - powiedziała Banaszak-Filipiak.

"Ogłoszenie upadłości powoduje odroczenie spłaty wierzytelności w czasie i uregulowanie ich w momencie posiadania przez spółkę odpowiednich środków" - dodała.

Pytana, czy wierzyciele egzekwują zabezpieczenia z majątku PBG powiedziała:

 

"W zasadzie egzekucje zostały wstrzymane przez sąd, do tej pory nie doszło do żadnej z egzekucji na majątku PBG".

PBG od dłuższego czasu zapowiadało sprzedaż aktywów, ale do tej pory nie doszło do istotnych transakcji.

"Najbardziej zaawansowane rozmowy dotyczą części deweloperskiej PBG i tutaj najwcześniej można spodziewać się transakcji" - powiedziała szefowa komunikacji PBG pytana o sprzedaż majątku.

PBG chce kontynuować poszukiwanie inwestora strategicznego, kilka podmiotów podpisało już listy o poufności, jednak potencjalny inwestor zapewne będzie oczekiwał na wyniki uzgodnień propozycji układowych.

"Zostały rozesłane materiały informacyjne, jest klika podmiotów, które podpisały NDA (umowa poufności - PAP), będziemy pracować nad tym procesem dalej. Wymaga to zapewne czasu, ale działania będą kontynuowane" - powiedziała PAP Banaszak-Filipiak.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że potencjalny inwestor również będzie oczekiwał na wynik uzgodnienia propozycji układowej" - dodała.

NWZ PBG w kwietniu uchwaliło emisję do 12 tys. obligacji (w podziale na dwanaście transz) serii od A1 do A12, zamiennych na akcje serii H. Spółka informowała wcześniej, że chce mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, jak i emisji akcji z prawem poboru, aby móc znaleźć silnego inwestora strategicznego. Zgodnie z wcześniejszymi planami pierwsza emisja obligacji zamiennych miała się odbyć na przełomie czerwca i lipca.

"W chwili obecnej plany związane z emisją obligacji traktujemy jako element propozycji układowej dla naszych największych wierzycieli, gdyż zakładamy w wariancie B naszej propozycji układowej zamianę długu na akcje wykorzystując do tego właśnie emisję obligacji zamiennych" - powiedziała Banaszak-Filipiak.

Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Hydrobudowa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budownictwa technologicznego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-kanalizacyjnych. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine było głównym wykonawcą Stadionu Narodowego. Wśród inwestycji Grupy PBG znajduje się m.in. Stadion PGE Arena w Gdańsku i Stadion Miejski w Poznaniu. (PAP)

gsu/ osz/ mki/