Według Orlen Południe, w ramach zainicjowanej inwestycji powstaną m.in. „nowe kotły gazowe, które zastąpią istniejący kocioł węglowy”. „Projekt wpisuje się w strategię koncernu przewidującą rozwój nowoczesnej kogeneracyjnej energetyki przemysłowej” – zaznaczyła spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów.

 

Orlen Południe wyjaśnił, iż w efekcie modernizacji „wsad surowcowy produkującej parę technologiczną i energię elektryczną elektrociepłowni, bazujący dotychczas na węglu - 98 proc. i domieszce oleju opałowego, zostanie zastąpiony wsadem węgla i gazu w proporcji po 50 proc.” „Zmiana ta nie tylko zwiększy efektywność energetyczną, ale przede wszystkim w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę parametrów emisyjności” – podkreśliła spółka.

Według Orlen Południe, wybrany wariant modernizacji tamtejszej elektrociepłowni „jest optymalny technicznie i ekonomicznie, a także pozwala na elastyczne reagowanie i adaptację procesów produkcyjnych do zmian cen węgla i gazu”. Spółka zwróciła uwagę, iż w ramach inwestycji „dodatkowo, na istniejącym kotle węglowym powstanie instalacja filtrów workowych, która ograniczy ilość pyłów emitowanych do atmosfery z obecnych 400 mg/Um3 do docelowych 100 mg/Um3”.

Orlen Południe zapowiedział jednocześnie, iż zabudowane kotły gazowe będą pracować z większą sprawnością niż istniejące jednostki, co bezpośrednio przełoży się na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym także na niższą emisję do atmosfery pyłu, dwutlenku siarki i związków azotu.

 

W ocenie spółki, istotnym elementem modernizacji jej segmentu energetyki będzie również planowana w ramach inwestycji stacja uzdatniania wody w technologii umożliwiającej produkcję wody zdemineralizowanej. „Pozwoli ona na znaczne ograniczenie produkcji odpadów poprocesowych” – dodał Orlen Południe.

 

„Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego uroczyście rozpoczynają realizację strategicznej inwestycji w naszym obszarze energetyki. Umożliwi ona dywersyfikację źródeł surowców, zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa energetycznego zarówno Zakładu Trzebinia, jak i miasta oraz gminy Trzebinia – oświadczył prezes Orlen Południe Jerzy Brniak, cytowany w komunikacie spółki.

 

Orlen Południe zaznaczył, iż tamtejsza elektrociepłownia jest jedynym źródłem zasilania zakładu w parę technologiczną, „na którą wewnętrzne zapotrzebowanie będzie wzrastało”. „W kontekście zakończonej w 2017 roku inwestycji rozbudowy instalacji do produkcji estrów i gliceryny, szczególnie istotna jest jej jakość. Inwestycja pozwoli spełnić restrykcyjne normy dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz NCW” – podkreśliła spółka.

Orlen Południe to podmiot działający od początku 2015 r. po konsolidacji Rafinerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze, należących do grupy kapitałowej PKN Orlen. Spółka, specjalizując się w produkcji biopaliw i biokomponentów, a także oleju opałowego, wytwarza także komponenty dla przemysłu chemicznego, jak np. rozpuszczalniki czy gliceryna stosowana w przemyśle paszowym, a także przy produkcji środków antyzamarzających i antyzbrylających. (PAP)