Samorządy na Warmii i Mazurach negatywnie oceniają przepisy nowej "ustawy śmieciowej", która zobowiązuje je do przeprowadzenia przetargów nawet wówczas, gdy mają spółki miejskie odbierające odpady komunalne.

W styczniu tego roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy mają jednak 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Chodzi o przejęcie odpowiedzialności za odpady i ustalenie stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta w Olsztynie Aneta Szpaderska, w gminie Olsztyn przetargi na odbiór śmieci nie zostały jeszcze ogłoszone. Rzeczniczka tłumaczy, że brakuje rozporządzenia do znowelizowanej ustawy oraz zatwierdzonego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, by zaktualizować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Olsztyn.

 

"Wszystko to uniemożliwia prawidłowe postawienie wymagań wykonawcom. Przetarg planujemy ogłosić na początku 2013 r. W tej chwili jesteśmy w trakcie opiniowania projektów uchwał, obliczania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami i planowania kampanii informacyjnej"- podkreśliła Szpaderska.

W Olsztynie zdecydowaną większość rynku odpadów obsługują firmy prywatne.

W drugim co do wielkości mieście na Warmii i Mazurach, Elblągu, odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości zajmują się trzy firmy, w tym jedna spółka komunalna. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania odbiera połowę odpadów komunalnych.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu Anna Kleina, samorząd przygotowuje się do wejścia w życie nowych przepisów. Rada miasta ma przyjąć m.in. regulamin utrzymania czystości i porządku, stawki opłat oraz podział na sektory odbioru odpadów. Przetargi na wybór firm odbierających odpady komunalne będą przeprowadzane w 2013 r. tak, aby system wdrożyć od 1 lipca 2013 r.

"Miasto zastosuje się do obowiązujących przepisów również w sprawie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych, choć obawia się, że spółka komunalna może zostać wyeliminowana z rynku usług w mieście przez firmy, których dotychczas na rynku elbląskim nie było" - podkreśliła Kleina.

Zaznaczyła, że - w ocenie samorządu elbląskiego - "spółka komunalna do odbioru śmieci powinna mieć możliwość uzyskania zamówienia bez przetargu na obsługę przynajmniej jednego z sektorów, choćby po to, by zapobiec monopolowi firmy prywatnej, która z czasem podniesie ceny na usługi odbierania odpadów".

Według ustawodawcy wprowadzenie zmiany ustawy śmieciowej podyktowane było koniecznością uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zmniejszeniem ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania oraz wyeliminowaniem dzikich wysypisk odpadów. (PAP)

ali/ amac/ gma/