Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca, a potencjalni chętni będą mogli się starać o 151 mln zł (82,5 w formie dotacji i 68,5 mln zł w pożyczkach).

Jak wyjaśniono, o dofinansowanie - w zależności od przedmiotu projektu – mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Program przewiduje także wsparcie dla beneficjentów (a także podmiotów przez nich upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod warunkiem realizacji przedsięwzięć z działania 2.5 "Poprawa jakości środowiska miejskiego". Wszyscy mają na to czas do 21 grudnia 2018 r. (PAP)