Chodzi o projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących organizacji w Polsce sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ministerstwo Środowiska przedstawiło wstępny projekt tej specustawy pod koniec czerwca br.

Odpowiadając w Sejmie na pytanie posłów PiS o stan przygotowań do organizacji katowickiego szczytu wiceminister środowiska przypomniał, że przygotowanie specustawy dotyczącej COP24 jest „rzeczą podstawową, która ma ułatwić prowadzenie i realizację tak poważnego przedsięwzięcia”.

„Ustawa w tym momencie jest procedowana w Ministerstwie Środowiska i to już końcówka prac; potem będzie przekazywana dalej do prac legislacyjnych i mam nadzieję, że w szybkim trybie zostanie przyjęta przez parlament i przekazana do podpisu prezydenta, ponieważ tak duże przedsięwzięcie musi mieć swoją specjalną legislację” - wskazał Sałek, jednocześnie prosząc posłów o możliwie szybkie prace nad specustawą.

Odnosząc się do pytań o tematykę szczytu oraz jego odniesienia do polskich problemów górnictwa, smogu i polityki energetycznej Sałek zaznaczył, że najważniejszą sprawą dla Polski od strony merytorycznej będzie przyjęcie w Katowicach tzw. pakietu implementacyjnego dla porozumienia paryskiego, czyli globalnej umowy klimatycznej.

W ub. tygodniu ok. 60 krajów uczestniczących w tzw. pre-COPie, czyli konferencji poprzedzającej tegoroczny szczyt klimatyczny w Bonn (COP23) zgodziło się, że za rok w Katowicach państwa przyjmą pakiet implementacyjny.

„To element szczegółowego wdrażania (...) porozumienia klimatycznego w życie, dlatego istotnym jest, ażeby ta dokumentacja i te wszystkie przepisy, które będą związane z wdrażaniem porozumienia paryskiego były przyjęte w Katowicach. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po pre-COPie (…) jest bardzo poważne uzgodnienie związane z tym, że pakiet implementacyjny (...) będzie w Katowicach przyjmowany” - potwierdził wiceminister.

„Dla nas, z naszego punktu widzenia gospodarczego i charakterystyki surowcowej jest to istotna rzecz z tego względu, że Polska przejmując prezydenturę w 2018 r., kiedy pan minister (Jan – PAP) Szyszko będzie prezydentem 24. Konferencji Stron (Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu – PAP) będzie przez rok prowadził negocjacje dotyczące całego procesu przeciwdziałania zmianom klimatycznym” - wskazał Sałek.

Jak podkreślił, oznacza to, że „Polska w układzie międzynarodowym, globalnym, także unijnym będzie zajmować w obszarze środowiska bardzo wysoką pozycję”. „Cały czas, przez wiele miesięcy tę pozycję budujemy” - zapewnił.

Zadeklarował także, że organizując COP24 w charakterystycznym miejscu Polska będzie chciała pokazywać Śląsk, tamtejszą aglomerację i woj. śląskie jako przykład bardzo dobrej transformacji ustrojowej, gospodarczej, energetycznej.

„Katowice są tu symbolem, że można transformować gospodarkę w kierunku nowych technologii, innowacyjności, obniżania emisji, jednocześnie zachowując wzrost gospodarczy, rozwój kraju, rozwój regionu. Mogę powiedzieć po wielu spotkaniach międzynarodowych, że Katowice z racji swojej charakterystyki wzbudzają ogromne zainteresowanie i mam nadzieję, że podczas szczytu w 2018 r. będzie tam bardzo wielu uczestników; spodziewamy się ich co najmniej 20 tys.” - wskazał.

Wiceminister środowiska przypomniał, że w rywalizacji o organizację szczytu w Polsce Katowice pokonały kandydaturę Gdańska. Jak zaznaczył, miasto to „okazało się lepsze z tego względu, że ma bardzo dobrą infrastrukturę konferencyjno-wykładową”; okazała się ona szczególnie istotna wobec sezonu zimowego, w którym odbędzie się szczyt.

Projekt specustawy pod kątem szczytu klimatycznego określa zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z goszczeniem w Katowicach jego uczestników.

Projekt przewiduje, że minister środowiska oraz prezydent Katowic zawrą porozumienie, które określi współpracę między tymi organami. Wobec potrzeby zaangażowania kilku ministrów i służb projekt zakłada utworzenie zespołu koordynującego organizację konferencji. Określa też m.in. zasady dotyczące realizacji zamówień związanych z organizacją szczytu czy finansowania tego wydarzenia.

W ramach szczytu w Polsce w grudniu 2018 r. w Katowicach odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).(PAP)

autor: Mateusz Babak