Fundusze programu to 145,7 mln euro, które są przeznaczone na wspólne projekty służące ochronie i wykorzystaniu potencjału dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwojowi transportu, transgranicznej edukacji i współpracy instytucji. Skorzystać z nich mogą m.in. organy administracji rządowej i samorządowej (jak też ich związki i stowarzyszenia), jednostki państwowe bądź samorządowe zapewniające usługi publiczne, jednostki naukowe, szkoły oraz organizacje pozarządowe non-profit.

– Aż połowa środków programu zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu – poinformował wiceminister Adam Hamryszczak.

Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa.

– Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści, a to przełoży się na wzrost gospodarczy regionów. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych – powiedział wiceszef resortu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić w dwóch językach: polskim i słowackim poprzez aplikację on-line. Należy także dostarczyć wersję papierową – listem poleconym, kurierem lub osobiście – do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej do 16 sierpnia 2016 r. do godziny 16:15. 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju