Jak powiedziała Anna Osadczuk z Departamentu Komunikacji KGHM, zgodnie z realizowaną przez KGHM polityką dobrego sąsiedztwa przyjęto, że planowana rozbudowa może zostać zrealizowana jedynie przy współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami.

Jesienią 2013 roku przedstawiciele KGHM rozpoczęli rozmowy z mieszkańcami o wyzwaniach związanych z rozbudową obiektu oraz o potrzebach społecznych, które w perspektywie kilkunastu lat będą szczególnie ważne dla mieszkańców i gminy w kontekście działalności tzw. Kwatery Południowej, o którą ma być powiększony „Żelazny Most”. Przez kilka miesięcy odbywały się sesje konsultacyjne w pięciu miejscowościach, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie terenu, o który ma zostać powiększony zbiornik. Były to: Tarnówek, Żelazny Most, Dąbrowa, Pieszkowice i Komorniki.

"Po raz pierwszy we współpracy naszej firmy z lokalnym samorządem i społecznościami zdecydowaliśmy się na tak innowacyjny i pogłębiony proces dialogu społecznego. Wierzę, że wiedza, jaką zyskaliśmy o swoich potrzebach, wzajemnym oddziaływaniu oraz możliwościach i ograniczeniach będzie dobrym fundamentem do naszej sprawnej współpracy na kolejne lata. Jestem przekonany, że wypracowane postanowienia w ramach porozumienia przełożą się realnie na poprawę jakości życia mieszkańców" – twierdzi prezes KGHM Herbert Wirth.

Według burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, podczas tego wspólnego przedsięwzięcia udało się pogodzić wartości społeczne z celami korporacyjnymi. „Projekt zakończył się powodzeniem, ale o 100-procentowym sukcesie będziemy mogli powiedzieć, gdy wszystkie mechanizmy i uzgodnienia będą w praktyce przestrzegane, a nawet częściowo udoskonalane, jeśli zajdzie taka potrzeba” – dodał Wabik.

Podpisane porozumienie zakłada m.in. organizowanie wypoczynku dla dzieci oraz opieki zdrowotnej i badań mieszkańców, w tym tzw. "białych sobót", pomoc KGHM w rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich, a także współpracę w podnoszeniu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców. Będzie ono obowiązywało przez dwa lata z możliwością przedłużenia. Natomiast strony będą spotykać się dwa razy do roku w celu potwierdzania realizacji wzajemnych zobowiązań.

"Żelazny Most" to największy w Europie obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, powstałych po wzbogacaniu rudy miedzi. KGHM rocznie wydobywa ok. 30 mln ton rudy miedzi. Ponad 29 mln ton to odpady, które są deponowane w OUOW "Żelazny Most". Początkowo zakładano, że zbiornik będzie czynny maksymalnie do roku 2016. Według ówczesnych szacunków, wówczas miała zakończyć się eksploatacja złoża w kopalniach KGHM. Dzisiaj wdrażane są tam nowe technologie, które umożliwiają zejście z wydobyciem na głębokość poniżej 1200 m. Ich zastosowanie zapewni KGHM możliwość prowadzenia eksploatacji przez kolejne 20-30 lat. Przedłużenie życia kopalń wymaga rozbudowy OUOW „Żelazny Most”o Kwaterę Południową o powierzchni ok. 609 ha. Teren rozbudowy obejmie część północnego stoku Wzgórz Dalkowskich. W granicach planowanej rozbudowy znajdują się tereny należące do Lasów Państwowych – 540 ha, do KGHM Polska Miedź SA – 67 ha i do gminy Polkowice – 1,3 ha.(PAP)