Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, służby hydrometeorologiczne i służby kryzysowe wojewodów prowadzą stały monitoring sytuacji na terenach zagrożonych podtopieniami i powodzią.


Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w niektórych województwach, (woj. mazowieckie, lubelskie, opolskie i śląskie) może nastąpić odwilż, w związku z tym możliwe są wzrosty stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych.


W środę 10 kwietnia we wczesnych godzinach porannych odnotowano przekroczenie stanu alarmowego w woj. lubelskim: na rzece Bug w Kryłowie i Strzyżowie oraz na Wieprzu w Krasnystawie i na rzece Krzna w Malowej Górze.


Stan alarmowy został przekroczony również w woj. dolnośląskim na rzekach Orla w Korzeńsku i na Sąsiecznicy w Kanclerzowicach, a także na rzece Kuroch w Odolanowie w woj. wielkopolskim.


Stan ostrzegawczy został przekroczony na 36 stacjach wodowskazowych, w tym na 20 stacjach w dorzeczu Wisły oraz na 16 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.


Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje na terenie województwa lubelskiego (powiat włodawski), mazowieckiego (powiat siedlecki) i podkarpackiego (powiat niżański).


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że w ustawie budżetowej na 2013 rok w rezerwie celowej przewidziano kwotę 1 411 634 tys. zł.


Środki przeznaczone będą głównie na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem ewentualnym skutkom klęsk żywiołowych. Dotyczy to przede wszystkim „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” oraz „Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły”.@page_break@


W 2013 roku współfinansowane będą również działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi, osuwisk) w infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego oraz w infrastrukturze przeciwpowodziowej, administrowanej przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.


Dla poszkodowanych jednostek samorządu terytorialnego przekazano w br. w formie promes kwotę ponad 491 mln zł.


Najwięcej otrzymały najbardziej poszkodowane w ostatnich latach województwa: małopolskie – 152 mln zł (131 gmin, 16 powiatów i województwo), dolnośląskie – 100 mln zł (59 gmin, 11 powiatów), śląskie – 98 mln zł (40 gmin, 7 powiatów oraz województwo) i podkarpackie – 59 mln zł (118 gmin, 21 powiatów i województwo). Z innych województw największe kwoty przypadły: świętokrzyskiemu – 31 mln zł (49 gmin i 9 powiatów), lubelskiemu – 15 mln zł (34 gminy i 2 powiaty), mazowieckiemu – 14 mln zł (14 gmin i 9 powiatów). Pozostałe województwa otrzymały łącznie prawie 22 mln zł. Ogółem już 548 samorządów otrzymało zapewnienia dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, głównie powodzi, jakie miały miejsce w ubiegłych latach.


Infrastruktura przeciwpowodziowa

Na realizację w 2013 r. zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na wałach przeciwpowodziowych i innych urządzeniach melioracji wodnych podstawowych będących w administracji Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazano 129 mln zł. Kwota ta uwzględnia straty poniesione w wyniku klęsk żywiołowych (szczególnie w 2010 roku) i to, że w tym roku chcemy realizować przedsięwzięcia istotne dla ochrony przeciwpowodziowej, oraz możliwości budżetu państwa.


Trzeba podkreślić, że przeznaczona kwota jest to o 50 proc. większa od przyznanej w roku ubiegłym na ten cel z rezerwy celowej.


Dolnośląskie otrzymało 15 mln zł, kujawsko-pomorskie – 7,5 mln zł, małopolskie – 35 mln zł, mazowieckie – 26 mln zł, opolskie – 11 mln zł, podkarpackie – 12 mln zł, śląskie – 6 mln zł, wielkopolskie – 4,8 mln zł, zachodniopomorskie – 4 mln zł.


Natomiast na realizację zadań administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej uruchomiono ok. 119 mln zł.


Likwidacja skutków osuwisk

Na likwidację skutków osuwisk Małopolska otrzymała 35,9 mln zł (17 gmin, 2 powiaty, samorząd województwa), Podkarpacie – 26,3 mln zł (5 gmin, 7 powiatów, samorząd województwa), Lubelskie – 3,2 mln zł (1 gmina, 1 powiat), świętokrzyskie – 1,4 mln zł (1 gmina), śląskie – 0,3 mln zł ((2 gminy), Kujawsko-Pomorskie – 1,8 mln zł (3 gminy).


W sumie na likwidację osuwisk w br przeznaczono ponad 68,9 mln zł dla 41 samorządów.
Ponadto na realizację Programów przewidziano w br:
- 354,2 mln zł na „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”,
- 107,9 mln zł na „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.