W piątek w zielonogórskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na wykonanie tego zadania.

To ostatnia umowa dotycząca budowy/rozbudowy drogi ekspresowej S3 na terenie woj. lubuskiego – poinformowała rzecznik Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Anna Jakubowska.

„Chodzi o trzeci odcinek tej drogi pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą, czyli dobudowę drugiej jezdni o długości 17 km od węzła Niedoradz do Nowej Soli. W ramach zadania powstanie wschodnia, dwupasmowa jezdnia drogi i cała niezbędna infrastruktura. Ponadto zostanie wymieniona warstwa ścieralna na istniejącej już jezdni” - powiedziała PAP Jakubowska.

Dodała, że środki finansowe na inwestycję będą pochodzić z budżetu państwa oraz dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności.

W Lubuskiem prace związane z rozbudową trasy S3 trwają na odcinku między Zieloną Górą a Nową Solą, a także w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu, gdzie powstają drugie jezdnie obwodnic tych miast. Zakończenie wszystkich prac na S3 w obrębie regionu planowane jest w 2019 r.

GDDKiA podkreśla, że zakończenie rozbudowy S3 pozwoli zlikwidować w woj. lubuskim wąskie gardła, którymi są obecnie jednojezdniowe fragmenty tej trasy.

S3, oprócz autostrady A2, to strategiczny korytarz komunikacyjny dla regionu i ważny dla kraju. Droga ta przecina woj. lubuskie z południa na północ. W Lubuskiem liczy 184 km, z których obecnie pełne parametry drogi ekspresowej, czyli dwie jezdnie, ma obecnie na odcinku ok. 100 km.

Łącznie dokończenie (prace budowlane) S3 na całej długości będzie kosztowało ponad 1 mld zł.(PAP)