Trzecia już Ogólnopolska Konferencja "Podkarpacie dla biznesu" odbędzie się 31 stycznia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, konieczna jest jednak rezerwacja miejsc.

Wydarzenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracodawców, studentów oraz osób, które planują prowadzić działalność gospodarczą w woj. podkarpackim, a także do przedstawicieli administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
 
Rzeczniczka podkarpackiego ZUS Małgorzata Łyszczarz–Bukała zaznaczyła, że prowadzący konferencję skoncentrują się przede wszystkim na społecznej odpowiedzialności biznesu oraz na tym, jaki wpływ biznes wywiera na politykę prorodzinną.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w tym nowe uprawnienia kontrolne i najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przez inspektorów pracy podczas kontroli. Będzie też mowa o kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników i zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy, ustalaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, a także o tym, jakie zmiany nastąpią od marca br. w Krajowej Administracji Skarbowej (chodzi o konsolidację służb skarbowych i celnych).
 
Rzeczniczka podkreśliła, że konferencja ma merytorycznie i praktycznie wesprzeć przedsiębiorczość w regionie, motywować do rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem potencjału kadrowego Podkarpacia.
"Chodzi szczególnie o absolwentów uczelni wyższych, które – można powiedzieć - są nośnikiem wysokiego poziomu merytorycznego, kreatywności i innowacyjności młodych ludzi" – oceniła Łyszczarz–Bukała.
Dodatkowym atutem konferencji – jak zapewniła rzeczniczka - będzie możliwość uzyskania od ekspertów ZUS porad w sprawach omawianych na spotkaniu.
Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele ZUS, PIP i Izby Administracji Skarbowej.
 
Zainteresowani udziałem w konferencji powinni zarezerwować miejsce pod nr tel. 17 867 52 18.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: beta.zus.pl