Odwołanie złożyła firma pierwotnie wybrana w przetargu - ZUE SA z Krakowa, która za 406 mln zł brutto miała zrealizować inwestycję.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK poinformowała, że po orzeczeniu Izby zamawiający ponownie zbadał i ocenił trzy oferty złożone w przetargu. Za najkorzystniejszą ponownie uznano propozycję firmy ZUE. Według niej umowa z wykonawcą powinna zostać podpisana na początku przyszłego roku.

Na początku października tego roku PKP PLK poinformowały o rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane wraz z budową łącznicy w Chabówce. Zadanie miała zrealizować firma ZUE SA za 406 mln zł brutto w 42 miesiące od daty podpisania umowy.

Przetarg ten został jednak unieważniony z powodu ujawnienia przez zamawiającego w toku postępowania przetargowego omyłki rachunkowej (błędu w obliczeniu punktacji), dotyczącej ceny. Według PLK przy prawidłowym policzeniu oferta ZUE SA nie powinna być uznana za najkorzystniejszą.

Jak szacuje PKP PLK, dzięki tej modernizacji czas przejazdu pociągów między Chabówką i Zakopanem skróci się o ok. 30 minut. Zakres prac obejmuje m.in. kompleksową wymianę ponad 44 km torów oraz przebudowę 107 obiektów inżynieryjnych, w tym 18 mostów i pięciu wiaduktów kolejowych. Zmodernizowane mają zostać urządzenia sterowania, a także 62 przejazdy kolejowo-drogowe.

Jednym z ważniejszych elementów przedsięwzięcia ma być zaprojektowanie i wybudowanie łącznicy kolejowej w Chabówce, dzięki której pociągi nie będą musiały zmieniać kierunku jazdy. Takie rozwiązanie - łącznie z innymi realizowanymi projektami - skróci podróż pociągiem z Krakowa do Zakopanego o ok. 1 godz. 15 min. Obecnie trwa ona ok. 3,5 godz.

W ramach zadania ma powstać też nowy, dodatkowy przystanek w Chabówce oraz przebudowane perony na 12 stacjach i przystankach. Inwestycja na odcinku Chabówka-Zakopane (linia nr 99), zrealizowana ma zostać w ramach większego projektu dotyczącego modernizacji całej trasy z Krakowa do Zakopanego o wartości 950 mln zł.

W czerwcu tego roku uruchomiono przebudowany łącznik kolejowy w Suchej Beskidzkiej, dzięki któremu czas przejazdu pociągów na linii Kraków-Zakopane skrócił się o 15 minut. Kolejny kwadrans podróżni zyskali od niedzieli po zakończeniu budowy łącznicy między stacjami Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Jacek Ensztein