Najbliższe posiedzenie Senatu będzie poświęcone przede wszystkim ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadzającej drugą transzę ich deregulacji. Akt zakłada ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji), dzięki czemu ułatwia wejście do danego zawodu.

Druga transza dotyczy 82 profesji technicznych, m.in. architektów oraz 9 zawodów rynku finansowego - m.in.: architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową.

W nowych przepisach znajduje się rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Ma się to przyczynić do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania. (PAP)