GUS podał, że w lipcu 15 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 proc. jako wystarczające, a 10 proc. jako zbyt małe. Przed rokiem było to odpowiednio: 20 proc., 68 proc., 12 proc. (PAP)