W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 29 wobec minus 26 w październiku.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 8 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 37 proc. (w październiku odpowiednio 8 proc. i 34 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

"Bieżące oceny i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - dodano.

Z badań wynika również, że utrzymują się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Dyrektorzy badanych jednostek zapowiadają dalsze, znaczące ograniczanie zatrudnienia, podaje GUS.

Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w październiku.

"Spośród badanych podmiotów 20 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlanomontażowych za granicą" - wynika z badań.
"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, bardziej znaczącego niż przewidywali przed rokiem" - informuje GUS.