Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, w styczniu 2013 roku wyniosła 8 tys. 63 i w ujęciu rocznym spadła o 24,2 proc., a w ujęciu miesięcznym spadła o 31,9 proc. - podał GUS.

Liczba rozpoczętych budów mieszkań w styczniu 2013 roku spadła o 38,4 proc. rdr i wyniosła 4 tys. 144.

W stosunku do grudnia 2012 roku liczba rozpoczętych budów spadła o 24,6 proc.