O przyznaniu Gdyni dofinansowania poinformowało w poniedziałek biuro prasowe gdyńskiego magistratu. Jak podano w komunikacie, autobusy będą kosztowały w sumie nieco ponad 15 mln zł; brakującą sumę dołoży w ramach wkładu własnego gdyński samorząd.

Z przyznanych pieniędzy Gdynia, oprócz zakupu pojazdów, zamierza także przeszkolić 25 kierowców.

Celem programu „Gazela” było wsparcie przedsięwzięć obniżających emisję szkodliwych gazów przez pojazdy transportu publicznego. Do programu złożono 32 wnioski; do kolejnego etapu zakwalifikowano 25. Dofinansowanie ostatecznie przyznano dwóm miastom: Gdyni i Częstochowie. Podobnie jak Gdynia, Częstochowa także otrzymała środki na zakup ekologicznych autobusów.

Z danych WHO wynika, że zanieczyszczenia powietrza, np. pyły i tlenki siarki, zabijają rocznie 3,5 mln ludzi na świecie, z czego ok. 430 tys. w Europie. Największą emisję takich pyłów powoduje spalanie węgla czy śmieci w przydomowych kotłowniach, a w miastach - komunikacja.

Na debacie, która odbyła się pod koniec marca w ministerstwie środowiska, dr Paulina Miśkiewicz z WHO w Polsce informowała, że gdyby powietrze w naszym kraju było czystsze, Polacy - przeciętnie - żyliby o 9 miesięcy dłużej. (PAP)