Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, decyzja określa również przebieg tej trasy. „Zgodnie z tym dokumentem trasa przebiegać będzie na długości ok. 52 km przez powiaty: niżański, stalowowolski, rzeszowski, leżajski, a na terenie woj. lubelskiego przez gminę Janów Lubelski” - dodała.

Decyzja środowiskowa określiła także m.in. wymagania dotyczące ochrony środowiska przy projektowaniu i budowie drogi. W dokumencie zapisano również liczbę i lokalizację węzłów drogowych, miejsc obsługi podróżnych oraz rozmieszczenie ekranów akustycznych – ma ich być w sumie ok. 3,6 km.

Rarus zaznaczyła, że RDOŚ nałożyła na GDDKiA obowiązek przeprowadzenia specjalnej analizy akustycznej po roku od oddania do ruchu tego odcinka S19. „Mamy zbadać też, czy nie są przekroczone normy stężenia zanieczyszczeń powietrza oraz czy skuteczne są urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe” - podkreśliła rzeczniczka.

Decyzji środowiskowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Następnym etapem będzie wykonanie koncepcji programowej. Jak wyjaśniła Rarus, jej celem będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących m.in. zastosowanych technologii. "Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy, a także określi wytyczne dla projektu budowlanego” - dodała.

Do tej pory na Podkarpaciu do ruchu oddano dwa odcinki S19: Stobierna – Rzeszów Wschód (7,5 km) oraz Rzeszów Zachód – Świlcza (4,4 km). Na początku kwietnia podpisano umowę na budowę odcinka drogi od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Natomiast na odcinek S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej wybrano już najkorzystniejszą ofertę.

Na odcinek z Rzeszowa do granicy państwa w Barwinku trwa obecnie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. (PAP)