Apel o zgłaszanie szczególnie cennych drzew wystosowali przedstawiciele samorządu na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek na terenach zielonych położonych w obrębie dzielnicy Biskupia Górka.

„Pomysł, to inicjatywa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i gdańskich radnych z PO, aby zachować drzewa dla przyszłych pokoleń, uchronić je przed wszelkimi ustawami, które mogą się w przyszłości pojawić” – powiedział Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu dodając, że pomysł jest prosty – „aby ocalić drzewo, trzeba je uchwałą gminy uznać za pomnik przyrody”.

Drzewa mogą zgłaszać mieszkańcy, szkoły, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i inne organizacje, parafie czy różnego typu instytucje. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.gdansk.pl/pomnikprzyrody. Na stronie tej znajdują się też informację o kryteriach, jakie musi spełniać drzewo, by zostało uznane za pomnik przyrody.

„Oczywiście nie każde drzewo może takim pomnikiem zostać, zgłaszajmy jednak wszystkie, które uznamy za cenne i unikatowe. My je poddamy weryfikacji, czyli m.in. ustalimy właściciela terenu i skontaktujemy się z nim, zasięgniemy opinii innych wydziałów i jednostek miejskich” – powiedział Lorek. Dodał, że – po pozytywnej weryfikacji urzędników, przedłożą oni projekt stosownej uchwały Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, a po jej pozytywnej decyzji - przekażą wnioski Radzie Miasta w formie uchwały.

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Cały proces ma trwać maksymalnie sześć miesięcy.

Lorek dodał, że z chwilą uznania drzewa za pomnik przyrody, opiekę nad nim przejmie gmina. „Nawet jeśli drzewo znajduje się na terenie prywatnym, będziemy o nie dbać: ewentualne przycinki, leczenie itp. będzie wykonywane na koszt gminy” – wyjaśnił Lorek.

Konferencji prasowej towarzyszyła uroczystość symbolicznego ogłoszenia pomnikiem przyrody jednego z drzew rosnących w miejscu, gdzie urządzono spotkanie - topoli białej, której obwód na wysokości 130 cm wynosi 452 cm. W uroczystości wzięli udział uczniowie dwóch szkół podstawowych mających swoje siedziby w pobliżu: SP nr 47 i 21.

Jak poinformował Dariusz Wołodźko z zespołu prasowego gdańskiego magistratu, obecnie w Gdańsku znajduje się 161 pomników przyrody. Wśród nich jest: 121 pojedynczych drzew różnych gatunków, jedna aleja drzew (Aleja Lipowa), 28 grup drzew, 9 głazów narzutowych oraz dwa pomniki powierzchniowe. (PAP)