W ramach remontu odnowiona została cała frontowa elewacja wraz ze zdobiącymi ją kamiennymi i metalowymi elementami. Zabiegi konserwatorskie przeszła też wieńcząca obiekt attyka, w tym posągi Siły, Sprawiedliwości i Fortuny oraz portal wejściowy.

Jak powiedziała PAP Aleksandra Płotka z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, które jest gospodarzem Dworu Artusa, ostatnie prace konserwatorskie przy fasadzie miały miejsce 16 lat temu i od tego czasu na elewacji i zdobiących ją elementach pojawiły się ubytki i inne zniszczenia spowodowane głównie przez warunki atmosferyczne.

Płotka wyjaśniła, że w ramach tegorocznych prac uzupełniono tynk lub zaprawę w miejscach, gdzie zostały one wymyte przez deszcze, zasklepiono też spękania w murach i usunięto glony, porosty i inne organizmy, które pojawiły się w niektórych miejscach elewacji. Po przeprowadzeniu tych zabiegów cała powierzchnia fasady została oczyszczona z zabrudzeń i pomalowana.

Częścią prac była też naprawa licznych kamiennych elementów oraz rzeźb zdobiących fasadę Dworu Artusa, wykonanych w większości z mało trwałego, podatnego na zniszczenia piaskowca gotlandzkiego. Po uzupełnieniu ubytków powstałych w kamiennych ozdobach, konserwatorzy odtworzyli zdobiące je polichromie oraz złocenia. Prace te objęły m.in. portal wejściowy i attykę (górny element budynku z balustradą) oraz rzeźby zdobiące front i dach obiektu, w tym alegoryczne figury Siły, Sprawiedliwości i Fortuny oraz rzeźby umieszczone na konsolach między oknami.

Renowację fasady Dworu Artusa przeprowadziły Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków. Prace te były kolejnym etapem renowacji, jakiej od kilku lat sukcesywnie poddawany jest Dwór Artusa. Jak dotąd udało się m.in. wymienić wszystkie frontowe okna obiektu oraz odrestaurować figurę Hermesa zdobiącą przedproże Dworu.

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowa Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Monika Kryger, z okazji zakończenia prac przy fasadzie, w piątek od godz. 16 front Dworu Artusa będzie podświetlony specjalnym zestawem świateł. „Nie chcemy zradzać szczegółów, aby gdańszczanie i turyści mieli niespodziankę” – powiedziała Kryger dodając, że w trakcie kilkugodzinnego świetlnego spektaklu na miejscu obecni będą specjaliści, którzy przeprowadzili renowację. „Chętnie odpowiedzą oni na wszystkie pytania dotyczące prac” – powiedziała Kryger.

Znajdujący się w historycznym centrum Gdańska, obok Ratusza Głównomiejskiego i Fontanny Neptuna, gdański Dwór Artusa wzniesiono w latach 1348-1350. Początkowo służył on za siedzibę bractwa skupiającego rycerzy pochodzących z bogatych niemieckich rodzin. Z czasem stał się miejscem spotkań gdańskich bractw kupieckich. Pełnił też rolę głównego salonu towarzyskiego miasta, w którym goszczono polskich królów, książąt, namiestników królewskich, przybyszów z całej Europy. Obok zabaw, biesiad, koncertów czy przedstawień teatralnych w budynku odbywały się również posiedzenia sądowe.

W 1742 r. Dwór Artusa przekształcony został w giełdę zbożową. W XIX w. służył jako miejsce wielkich uroczystości, przyjmował monarchów, cesarzy, członków Zgromadzenia Hanzeatyckiego i towarzystw naukowych. Przed II wojną światową obiekt przekształcono w muzeum. W 1945 r. zabytek został poważnie zniszczony, w dużej części ocalała jednak ściana frontowa: mniej więcej połowa kamiennych elementów, zdobiących tą elewację, jest oryginalna. Dzięki przeprowadzonej w 1943 roku ewakuacji zachowało się też część oryginalnego wyposażenia Dworu.

Dwór Artusa jest obecnie jedną z największych atrakcji turystycznych Gdańska. W jego muzealnym wnętrzu podejmuje się też najwyższych przedstawicieli państw oraz wybitnych ludzi świata nauki i kultury. Odbywają się tu konferencje, koncerty i wystawy okolicznościowe. (PAP)