Istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu; przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut.

Urząd Miasta w Gdańsku poinformował, że w poniedziałek zakończył się pierwszy etap przetargu ograniczonego dotyczącego budowy wiaduktu przy Biskupiej Górce. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło jedenaście firm i konsorcjów z kraju i zagranicy.

Po weryfikacji wniosków tylko pięciu oferentów zostanie zaproszonych do drugiego etapu przetargu, czyli do złożenia ofert przetargowych. Miasto podało, że wykonawcę powinniśmy poznać mniej więcej za miesiąc.

Celem przebudowy wiaduktu przy Biskupiej Górce jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. Przebudowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wiadukt jest jednym z kluczowych punktów układu drogowego w śródmieściu - znajduje się w ciągu Traktu św. Wojciecha i stanowi część drogi krajowej nr 91 w kierunku Łodzi.

W ramach inwestycji istniejący wiadukt ma zostać rozebrany, a zbudowane mają zostać nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha. Do obsługi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego ma też powstać nowy układ drogowy. W ramach inwestycji zbudowany ma być parking wielopoziomowy przy ul. Okopowej, z którego mogliby korzystać pracownicy i klienci znajdujących się w pobliżu urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Projekt realizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji to lata 2017-2019.

Na przebudowę wiaduktu Gdańsk otrzymał ponad 117 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt realizacji wiaduktu ogółem to 138,4 mln zł. Łącznie inwestycja obejmuje budowę lub przebudowę ok. 2,5 km dróg w rejonie zbiegu ulic: Okopowej, Traktu św. Wojciecha i Toruńskiej w stronę Oruni. Powstaną m.in. bezkolizyjne skrzyżowania i nowe wiadukty. (PAP)

bls/ pad/