"To obawa przed oddaniem mienia publicznego w niegodne ręce prywatnego operatora, zainteresowanego szybkim i wysokim zyskiem" - dodała Alina Muzioł-Węcławowicz.

Wiceminister w MIB Tomasz Żuchowski powiedział, że operatorzy, zarządzający mieszkaniami wybudowanymi w ramach KZN, będą zobowiązani do utrzymywania czynszów na poziomie określonym rozporządzeniem. "Nieuczciwi operatorzy zapłacą milionowe kary za przekroczenie poziomów" - dodał Żuchowski, zaznaczając jednocześnie, że "mam nadzieję, że Krajowy Zasób Nieruchomości nie będzie zmuszony do wymierzenia tak wysokich kar finansowych".

Jak zauważyła Alina Muzioł-Węcławowicz, "kiedy już prezes KZN wybierze w przetargu operatora prywatnego, traci wpływ na jego decyzje". "Tu nie będzie włączał się NIK, czy inne organy publiczne, poza uprawnionymi służbami. Prezes KZN będzie sam kontrolować i wymierzać sprawiedliwość, dzięki wprowadzonym karom" - mówiła.

"Kary mają chronić najemców przed nadmiernie wyśrubowanymi stawkami czynszu" - dodała Alina Muzioł-Węcławowicz. "Normowanie czynszu w tego typu zasobach to jest trudne i odpowiedzialne zadanie, zważywszy na wszystkie uwarunkowania i ich zróżnicowanie regionalne i lokalne" - powiedziała ekspertka.

Jak zauważyła, jest też ryzykowne, bo ustalany limit jest swoistym "zaproszeniem do stosowanie tego, co przyzwolone", nawet jeśli w konkretnym przedsięwzięciu kalkulację stawki czynszu można by poprowadzić inaczej z ekonomicznego punktu widzenia.

Muzioł-Węcławowicz dodała , że w "takiej sytuacji kara nie będzie przysługiwała".

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, czynsze w mieszkaniach, budowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, będą ustalane co roku w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego ds. budownictwa. "Nie będzie możliwe podniesienie ustalonego rozporządzeniem czynszu nawet o grosz" - mówił wiceminister Żuchowski. Jak wyjaśnił, chodzi o to, że "program ma przede wszystkim pomagać ludziom, których nie stać na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym".

"Ten przepis ma zapobiegać zjawisku podnoszenia czynszów w mieszkaniach wybudowanych na gruntach KZN. Obiecywaliśmy, że czynsze będą możliwie niskie i chcemy dotrzymać tej obietnicy" - podkreślił.

Poinformował też, milionowe kary przewidziane w ustawie o KZN mają "odstraszać" operatorów, którzy chcieliby w nieuczciwy sposób wzbogacić się na mieszkaniach wybudowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. "To, czy operatorzy przestrzegają ustalonych wysokości czynszów, będzie nadzorowane przez urzędników KZN" - mówił Żuchowski. Jak tłumaczył, jeżeli "operator nie uiści kary, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał prawo odebrać mu ten budynek wraz z gruntem". (PAP)

autor: Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz