Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika koordynującego obie inwestycje Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Macieja Hasika, oba przetargi są obecnie na etapie kontroli uprzedniej prowadzonej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W jednym z nich miasto raz jeszcze wybierze wykonawcę, w drugim wykonawca został już wyłoniony.

Przebudowa śródmiejskiego odcinka drogi krajowej nr 1 w Częstochowie to jedna z największych w historii miasta drogowych inwestycji. Docelowo powinna znacznie ułatwić przejazd miejskim odcinkiem przelotowej „jedynki” - od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej (ok. 5,5 km) - m.in. likwidując większość tamtejszych kolizyjnych skrzyżowań.

W przetargu na zaprojektowanie i przebudowę trasy zgłosiło się osiem podmiotów (firm bądź konsorcjów). Pięć ofert MZDiT odrzucił z przyczyn formalnych. Ocenie poddano propozycje konsorcjum firm Drog-Bud, Firesta-Fišer i Nowak Mosty (178,8 mln zł), firmy Budimex (236,2 mln zł) oraz konsorcjum spółek Strabag i Strabag Infrastruktura Południe (299,9 mln zł). Za najlepszą w połowie września ub. roku zarząd uznał pierwszą z nich.

Spółka Intercor, której oferta za 172,2 mln zł została pierwotnie odrzucona z przyczyn formalnych, złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, do którego KIO przychyliła się. MZDiT w tej sytuacji m.in. przeprowadził ponowne badanie i oceny ofert, wybierając w listopadzie ub. roku. ofertę Intercoru.

Od tego wyniku odwołało się z kolei konsorcjum Drog-Bud, Firesta-Fišer i Nowak Mosty, do czego znów przychyliła się KIO. W efekcie MZDiT unieważnił wybór oferty Intercoru i dokona ponownego badania i oceny złożonych ofert w tym postępowaniu. Według informacji Hasika, obecnie postępowanie nie jest rozstrzygnięte; jednocześnie trwa obligatoryjna kontrola uprzednia zamówienia.

Inwestycja w częstochowski odcinek „jedynki” ma zapewnione finansowanie. Oszacowany na blisko 194 mln zł unijny projekt został dofinansowany na 164 mln zł w konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcia zwiększające dostępność ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T.

Z innej części POIiŚ miasto będzie współfinansowało rozbudowę znacznego odcinka drogi nr 46 w zachodniej części Częstochowy, który prowadzi od centrum miasta do węzła z powstającą tam autostradą A1. Na to oszacowane na 120,2 mln zł przedsięwzięcie tamtejszy samorząd zdobył 96,7 mln zł dotacji w konkursie na zadania dotyczące zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.

W tym projekcie przebudowane mają zostać ulice Przejazdowa i Główna (DK46 prowadzi nią od granic miasta); zbudowane ma również zostać nowe obejście ul. św. Barbary (wzdłuż linii kolejowej Częstochowa - Lubliniec), do skrzyżowania z przelotową ul. Pułaskiego.

Przetarg na realizację tej inwestycji – w formule „zaprojektuj i buduj” - częstochowski samorząd prowadzi od kwietnia 2016 r.; oferty otwarto w czerwcu ub. roku. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag (74,7 mln zł). W przetargu wystartowały też spółki Budimex (89,5 mln zł), M-Silnice (76,1 mln zł), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego (76,7 mln zł) oraz konsorcjum Drog-Bud, Bitum i Nowak-Mosty (97,9 mln zł). MZDiT przeznaczył na tę inwestycję 102,5 mln zł.

Jak wynika z informacji Hasika, po wyłonieniu wykonawcy także w tym przypadku trwa – zgodnie z procedurą - kontrola uprzednia realizowana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i braku przeszkód prawnych możliwe będzie podpisanie umowy.(PAP)