Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wchodzi w życie 1 września 2019 roku, przewiduje też istotne zmiany m.in. w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Od 1 września rozszerza ona obowiązek pobierania opłaty recyklingowej i wprowadza obligatoryjną ewidencję i sprawozdawczość dla podmiotów ją pobierających.

Sprawdź w LEX: Jakim rodzajem opakowania jest opakowanie ze styropianu? >

Dla sklepów i hurtowni to oznacza nowe obowiązki. - Będą musiały dopilnować terminów  złożenia wniosku o wpis do BDO, składania rocznych sprawozdań oraz przekazania pobranej opłaty na rzecz organów – tłumaczy Nina Kuśnierewicz z praktyki prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy. - Przepisy mogą więc okazać się uciążliwe szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących małe punkty handlu detalicznego – ocenia. 

Czytaj również: Wciąż są luki dotyczące odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkałych >>

Więcej toreb objętych opłatą recyklingową

Do tej pory ustawa wyróżniała dwie kategorie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego:

  • lekkie – o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (zwykłe reklamówki),
  • bardzo lekkie – o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (cienkie „foliówki” do pakowania żywności sprzedawanej na wagę).

Opłata recyklingowa w wysokości 20 groszy obejmowała tylko torby lekkie od 15 do 50 mikrometrów, tj. zwykłe reklamówki. Nie dotyczyła „foliówek” do pakowania produktów oferowanych luzem, np. na warzywa, pieczywo oraz toreb z materiału trwalszego (o większej grubości) niż standardowe reklamówki, zwykle dawane w sklepach z odzieżą, agd i rtv, ale też spożywczych. Jeśli sklepy pobierały opłaty za te grubsze torby, to trafiały one do ich kasy, a nie budżetu państwa. Teraz to się zmieni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej opłata recyklingowa wyniesie 20 groszy za każdą torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

- Aby usunąć powstałą lukę do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzono kategorię toreb „pozostałych” – o grubości materiału minimum 50 mikrometrów – tłumaczy Nina Kuśnierewicz. W efekcie wszystkie jednostki handlu detalicznego i hurtowego będą zobowiązane pobierać opłatę recyklingową od wszystkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – tj. toreb lekkich i toreb pozostałych. Wyłączone spod obowiązku pozostaną, podobnie jak dotychczas, jedynie lekkie torby do pakowania żywności sprzedawanej na wagę. 

Sprawdź w LEX: Jak zaklasyfikować paletę drewnianą - jako opakowanie z drewna czy opakowanie wielomateriałowe? >

 

Miesięcznie zamiast rocznie

Zmieni się też częstotliwość przekazywania opłat do budżetu. Obecnie jest to raz w roku, w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pobrano opłatę. – Gdy zmiany wejdą w życie, przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazywać opłatę w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana – tłumaczy Nina Kuśnierewicz. Z tym, że przekazywanie opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych. Resort finansów szacuje, że nowe zasady poboru opłaty recyklingowej jeszcze w tym roku przyniosą budżetowi państwa dodatkowe 63 mln zł. W przyszłym roku z opłaty wpłynie 1,42 mld zł.

Według resortu Polak zużywa 150 toreb foliowych rocznie, po przemnożeniu tego przez 20 groszy i 38,4 mln osób wychodzą miliardy. Ministerstwo Środowiska liczy jednak, że korzystanie z foliowych toreb będzie się stopniowo zmniejszać. Jak wynika z badań zleconych przez resort w 2018 r., 16,4 proc. respondentów wyrzuca je już po pierwszym użyciu. 

 


Większa sprawozdawczość

Prowadzący sklepy i hurtownie oferujący torby z tworzywa sztucznego będą musieli też prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych toreb objętych opłatą recyklingową w formie papierowej lub elektronicznej i przechowywać ją 5 lat. Przedsiębiorca mający więcej niż jeden sklep będzie musiał ją prowadzić oddzielnie dla każdej placówki. Ponadto będą musieli też zarejestrować się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  Wniosek o wpis do BDO w przypadku prowadzących działalność przed wejściem w życie nowelizacji będzie musiał zostać złożony do właściwego miejscowo marszałka województwa w terminie do 31 grudnia 2019 r.  

Sprawdź w LEX: Czy przedsiębiorca sprzedający ciastka w opakowaniu sprzedaje je pobierając opłatę za opakowanie? >