We wtorek prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie rządu. Dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury.

Priorytetowy dla rządu jest przyjęty we wrześniu 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy. To program adresowany do Polaków mających problem z najmem lub kupnem mieszkania. Jest on także jednym z priorytetowych narzędzi realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju o charakterze inwestycyjnym i społecznym.

W programie określono najważniejsze cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa do 2030 r. Główne cele to: zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach i wykluczonych społecznie oraz poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa.

Jak wskazywał MIB, docelowo do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć wysokość mieszczącą się w aktualnej średniej Unii Europejskiej. Oznacza to wzrost tego wskaźnika z obecnego poziomu 363 do 435 mieszkań na 1000 osób. Aby zrealizować zakładany cel, uwzględniając konieczność wycofania części zasobów mieszkaniowych z eksploatacji, należy do 2030 wybudować ok. 2,5 mln mieszkań.

11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, dzięki której powstaje tzw. bank ziemi. Będzie on odpowiadał za zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Grunty, które wchodzą do KZN są przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

Maksymalny czynsz w lokalach z programu będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów. Jak wynika z projektu rozporządzenia, maksymalny czynsz miesięczny za 50-metrowe mieszkanie np. w woj. podlaskim wyniesie najmniej w Polsce, bo 485,5 zł z opcją dojścia do własności, a sam najem - 340 zł. Z kolei w woj. małopolskim będzie się to kształtować na poziomie odpowiednio - 569,5 zł z opcją oraz 399 zł za sam wynajem. W woj. wielkopolskim czynsz z ratą wykupu mieszkania wyniesie 565 zł, a za samo wynajmowanie lokator zapłaci 395,5 zł. Najdrożej wynajem z opcją dojścia do własności będzie kosztować na Mazowszu - 612 zł, natomiast za sam wynajem lokator zapłaci 428,5 zł.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już porozumienia na budowę blisko 6 tys. mieszkań.

Innym ważnym zadaniem resortu MIB były pracy nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Projekt kodeksu, zgodnie z zapowiedziami w pierwszym kwartale 2018 r. ma zostać skierowany pod obrady rządu.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie Obszarów Zorganizowanego Inwestowania, które pozwolą firmom budować szybciej i prościej niż w normalnym trybie. Będą to swego rodzaju quasi specjalne strefy ekonomiczne. Celem kodeksu ma być także uporządkowanie przestrzeni publicznej i planowania przestrzennego.(PAP)