Umowę na dokończenie trasy Urząd Miasta Płock i PORR podpisały w piątek. Koszt inwestycji wyniesie blisko 46 mln zł, z czego ponad 36 mln zł będzie pochodziło z dofinansowania unijnego.

„Długość ostatniego odcinka obwodnicy to nieco ponad 2 km, a wraz z drogami serwisowymi i technicznymi to 5,3 km. Liczymy, że roboty ruszą w czerwcu. Budowa ma zakończyć się do połowy 2018 r.” – powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta. Jak zaznaczył, inwestycja, którą zrealizuje PORR, zakłada m.in. budowę czterech dużych obiektów inżynieryjnych: trzech mostów i wiaduktu.

„Dzięki obwodnicy, od lipca 2018 r., znacznie skróci się czas przejazdu przez Płock, od trasy mostowej do PKN Orlen. Będzie to niewiele ponad osiem minut, a nie jak obecnie mniej więcej dwadzieścia minut, a czasem więcej. Trasa w dużym stopniu odciąży komunikacyjnie centrum miasta” – podkreślił Woźniak.

Pierwszy odcinek obwodnicy o długości 1,6 km oddano w 2014 r. Koszt budowy, prowadzonej przez konsorcjum Bilfinger, wyniósł 43 mln zł, z czego prawie 30 mln zł zrefinansowano ze środków unijnych w ramach perspektywy 2007-13. Obecnie trwa budowa drugiego odcinka trasy o długości 2,7 km. Inwestycja, realizowana przez Skanska, rozpoczęła się w 2016 r. i potrwać ma do końca listopada 2017 r. Jej wartość to 37,5 mln zł. Także w tym przypadku 80 proc. nakładów będzie pochodziło ze wsparcia unijnego.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Obwodnica północno-zachodnia Płocka to trasa, której zadaniem jest wyprowadzenie poza centrum miasta transportu ciężkiego, w tym tranzytowego i z substancjami niebezpiecznymi, które przewożone są do i z zakładu głównego PKN Orlen, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. Jednocześnie obwodnica ułatwi komunikację z terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi położonymi na peryferiach miasta.

Budowa wszystkich trzech odcinków obwodnicy Płocka została wpisana do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli autorskiego projektu samorządu Mazowsza, zaakceptowanego przez Komisję Europejską, którego celem jest równomierny rozwój całego województwa poprzez inwestycje o znaczeniu subregionalnym.

 

Pod koniec 2014 r. porozumienie w sprawie RIT - wtedy projekt określany był jako Regionalny Instrument Terytorialny - podpisały władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

 

W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji strategicznych oraz mniejszych przedsięwzięć, jak np. rewitalizacja nabrzeża Wisły w Płocku i Wyszogrodzie czy budowa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zdworskiego, największego naturalnego zbiornika wodnego na Mazowszu. (PAP)