1 lipca tego roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE "ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych". Z punktu widzenia konsumenta sytuacja się poprawi. Od 1 lipca do każdego wyrobu budowlanego wprowadzanego na rynek powinna być dołączona informacja o jego właściwościach użytkowych. Nie chodzi o opis, czy dany wyrób jest zgodny z jakąś normą jakości, tylko o informację, gdzie i jak ma być on stosowany.

Niezbędne jest także, by do tego czasu weszła w życie nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. Projekt w tej sprawie, autorstwa PO-PSL, został skierowany przez sejmową komisję infrastruktury do podkomisji nadzwyczajnej. Ma on umożliwić ministrowi transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wyznaczenie jednostek oceny technicznej wyrobów budowlanych na terytorium Polski. Byłyby one odpowiedzialne za wystawianie dokumentów, na podstawie których producent deklarowałby właściwości użytkowe wyrobów, które trafiałyby na rynek UE.

Chodzi m.in. o takie instytuty, które badają wyroby budowlane, mają laboratoria, odpowiednio wykształcone kadry w zakresie m.in. znajomości prawa europejskiego.

"Jeżeli ustawa o wyrobach budowlanych nie wejdzie na czas, czyli przed 1 lipca tego roku, to polscy producenci materiałów budowlanych, którzy chcą wprowadzić dany wyrób na rynek UE, będą musieli przeprowadzić jego ocenę techniczną w innym kraju członkowskim UE. Ponieważ Polska nie będzie miała żadnej upoważnionej jednostki do przeprowadzenia takich procedur" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej Jan Bobrowicz.

Dodał, że w związku z tym producenci będą ponosić większe koszty wprowadzenia wyrobów na rynek, co może oznaczać wyższe ceny materiałów budowlanych dla konsumentów.

Podobnego zdania jest wicedyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Janusz Rymsza. Zwrócił on uwagę, że zgodnie z projektem, autorstwa PO-PSL, ocenę dotyczącą właściwości użytkowych danego materiału budowlanego będzie mogło wydawać wiele jednostek naukowych. "Swobodny wybór tych jednostek przez producenta może prowadzić do obniżenia jakości wyrobów" - podkreślił Rymsza.