"Przyjazd do Mucznego jest doskonałą okazją żeby żubry zobaczyć w ich naturalnym środowisku. Przekonać się w jakim otoczeniu żyją te zwierzęta" - powiedział rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.

Leśnik zaznaczył, że do zagrody w Mucznem przyjeżdża "większość wycieczek odwiedzających Bieszczady". Aktualnie w żyje tam 12 osobników. Dwa z nich urodziły się w lipcu; trzeci młody przyszedł na świat początkiem sierpnia. "Przed pięciu laty sprowadzono tu żubry z Francji, Niemiec i Szwajcarii oraz krajów skandynawskich. Można je oglądać z niewielkiej odległości. Zagroda czynna jest przez cały rok od rana do zmroku. Zwiedzanie jest bezpłatne" – zaznaczył rzecznik Lasów Państwowych w Krośnie.

Zagroda zajmuje powierzchnię ok. dziewięciu hektarów. Przez jej środek przepływa potok Czerwony, zaś stok, na którym zbudowano paśnik dla stada, porośnięty jest wiekowymi jodłami. Drzewa są zabezpieczone siatką, by żubry nie odzierały ich z kory. Po zwiedzeniu zagrody turyści mogą skorzystać z czterech ścieżek przyrodniczych biegnących w najbliższej okolicy.

Żubry po kilkumiesięcznej aklimatyzacji w Mucznem dołączają do dzikich bieszczadzkich stad. Ich miejsce w zagrodzie zajmują wówczas kolejne osobniki urodzone tu albo sprowadzane do Polski z innych krajów. "Staramy się, aby zwierzęta były możliwie daleko spokrewnione z miejscowymi żubrami. Po wypuszczeniu na wolność ich głównym zadaniem jest poprawienie puli genetycznej i stanu zdrowotnego stad bytujących w Bieszczadach" - zaznaczył Marszałek.

Na początku tego roku siedem żubrów, które przebywały w Mucznem zostało przesiedlonych do doliny górnego Sanu. Wraz z osobnikami odłowionymi w lasach Chryszczatej mają one odtworzyć bytujące tam wcześniej stado, które zostało wyeliminowane w 2013 r. z uwagi na panującą gruźlicę.

Na podstawie szacunków krośnieńskiej RDLP, w Bieszczadach na wolności żyje ponad 400 żubrów.

Pierwsze osobniki sprowadzono tam w 1963 roku. Należą do rasy białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra z Kaukazu i samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych.

Żubry pochodzące z krzyżówek linii kaukaskiej z białowieską prowadzone są w odrębnej linii hodowlanej. Obecnie w stanie dzikim znajdują się one wyłącznie w Bieszczadach. W pozostałych ośrodkach w Polsce żyją żubry czystej linii białowieskiej.(PAP)