"Liczba oddanych do użytku mieszkań pokazuje, jakie nastroje panowały wśród inwestorów budowlanych trzy lata temu. Tyle bowiem czasu upływa zazwyczaj od przygotowania i rozpoczęcia budowy do jej ukończenia. To, że liczba oddanych do użytku mieszkań była w marcu tego roku o 36,9 proc. wyższa niż rok temu nie świadczy o tym, że ostatnio poprawiła się sytuacja, tylko że trzy lata temu inwestorzy pozytywnie oceniali rynek.

O tym, że teraz sytuacja w budownictwie mieszkaniowym jest trudna, więcej mówią pozostałe wskaźniki - niższa liczba rozpoczętych budów, a także wydanych pozwoleń na budowę. Spadek o 18,7 proc. to już poważana zmiana, gdyż jest to spadek prawie o jedną piątą. Pokazuje to, że inwestorzy dostosowują się do trudnego rynku i widząc mały popyt, nie rozpoczynają nowych budów". (PAP)

ska/ je/