Minister powtórzył również swoją zapowiedź sprzed dwóch tygodni, że przetarg na odcinek między Tuszynem a Pyrzowicami zostanie rozpisany w 2013 r.

„Proszę nam zostawić czas na zaprezentowanie opinii publicznej wszystkich szczegółów tego przedsięwzięcia. Pracujemy nad metodą sfinansowania tego poza budżetem państwa, a więc raczej w formie innej niż system tradycyjny (…) bez wątpienia z udziałem Inwestycji Polskich” – powiedział w Katowicach Nowak.

Chodzi o ponad 180 kilometrów autostrady A1 z podłódzkiego Tuszyna przez Częstochowę do Pyrzowic. Początkowo nieco dłuższy odcinek autostrady - między Strykowem a Pyrzowicami - miało budować konsorcjum Autostrada Południe na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Koncesja na budowę tego szacowanego na 7,5 mld zł odcinka wygasła jednak w styczniu ub. roku, kiedy konsorcjum nie zapewniło finansowania dla inwestycji. Podjęto wówczas decyzję, że droga będzie budowana w systemie tradycyjnym, ze środków budżetowych. Ze względu na późniejsze cięcia budżetowe powrócono jednak do koncepcji PPP.

W lutym tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na projekty i nadzór autorski dotyczące tej części A1. W umowach dla śląskich odcinków przewidziano szacunkowy 4,5-letni termin budowy trasy, jednak według ostatnich zapowiedzi ministra Nowaka „całą autostradą A1 z północy na południe powinniśmy pojechać w 2016 r.

Zgodnie z zapowiedziami resortu skarbu program Inwestycje Polskie ma realizować specjalna spółka akcyjna. Jej operatorem ma być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do przygotowania i realizacji konkretnych projektów infrastrukturalnych powstawać mają spółki celowe. Ich głównymi udziałowcami mają być podmioty prywatne zgłaszające zainteresowanie danym projektem i dysponujące odpowiednim know-how.

Inwestycje drogowe w ramach Inwestycji Polskich mają być wspierane m.in. poprzez udzielanie kredytów lub gwarancji firmom budującym drogi oraz poprzez wsparcie kapitałowe i kredytowe dla potencjalnych inwestycji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.(PAP)