Jak poinformował na konferencji prasowej Konrad Gawłowski, zastępca dyrektora regionu południowego PKP PLK, spółka ta jest obecnie największym beneficjentem programu CEF. Zarządca infrastruktury kolejowej realizuje w całym kraju 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro.

Wraz z najnowszymi projektami, zatwierdzonymi w połowie roku, uzyskano z unijnej kasy prawie 3,44 mld euro – na 21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro.

Na terenie krakowskiego węzła kolejowego najważniejszą obecnie inwestycją finansowaną z tego instrumentu jest modernizacja linii kolejowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice, biegnącej przez centrum miasta.

Rozpoczęte w lipcu tego roku prace modernizacyjne linii Kraków Główny Towarowy - Rudzice zakładają zastąpienie nową, 850-metrową estakadą nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa i dobudowanie na nim dwóch par torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle i stacji kolejowych. Inwestycja o wartości 240,8 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro powinna się zakończyć w 2021 r.

Kontrakt obejmuje modernizację blisko 20-km odcinka torowiska. Prace wykonywane są na liniach kolejowych nr 133 i 91. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla usprawnienia ruchu aglomeracyjnego i zwiększenia przepustowości zarządca infrastruktury dobuduje dwie pary torów na odcinku biegnącym przez centrum miasta - od stacji Kraków Główny Osobowy do stacji Kraków Płaszów, a także jedną parę na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów.

Przebudowane będą cztery stacje kolejowe: Kraków Główny Towarowy, Kraków Główny Osobowy, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów. Powstaną także dwa dodatkowe przystanki dla pociągów Kolei Małopolskich i Szybkiej Kolei Miejskiej - Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień, które wyposażone będą m.in. w system informacji pasażerskiej; dostosowane będą też dla osób niepełnosprawnych.

Prace obejmą w sumie 55 obiektów inżynieryjnych: mosty, wiadukty, przepusty, przejścia pod torami, estakady, kładki dla pieszych. Zarządca infrastruktury wybuduje 20 nowych obiektów inżynieryjnych, w tym estakady i dwa nowe mosty na Wiśle. 14 obiektów zostanie rozebranych, a w ich miejscu powstaną nowe.

Dzięki inwestycji przez Kraków będzie jeździć więcej pociągów, skróci się też czas ich przejazdów. Zmodernizowane stacje i nowe przystanki zapewnią wygodę pasażerom kolei aglomeracyjnej i pociągów dalekobieżnych, szczególnie na linii E 30, biegnącej od Zgorzelca do Przemyśla, łączącej wschodnie i zachodnie regiony kraju.

Komunikację pomiędzy Małopolską i Śląskiem usprawnią prace na linii E30 Zabrze - Katowice – Kraków, gdzie ze środków CEF dofinansowywany jest etap polegający na usunięciu wąskiego gardła na odcinku Kraków – Jaworzno Szczakowa.

Projekt podzielona na odcinki: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia, Trzebinia – Krzeszowice, Krzeszowice – Kraków Mydlniki, Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy - według przedstawicieli PKP PLK ma on istotne znaczenie dla ruchu pasażerskiego i towarowego.

Zmodernizowanych będzie ponad 52 km linii. Będą mogły po nich jeździć cięższe pociągi, a nowoczesne lokalne centra sterowania w Jaworznie Szczakowej, Trzebini oraz na stacji Kraków-Mydlniki zapewnią sprawne prowadzenie ruchu.

Całkowita wartość tego projektu to 410,2 mln euro, z czego dofinansowania z UE wynosi 324,3 mln euro. Jego realizację przewidziano do 2020 r.(PAP)

autor: Rafał Grzyb