BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR i prywatnych podmiotów z polski i zagranicy. Dzięki finansowaniu projektów inwestycyjnych o podwyższonym profilu ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw fundusz będzie wspierał prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację wyników.

Kapitalizacja Funduszu Funduszy BRIdge VC wyniesie 450 mln euro, z czego połowa środków pochodzić będzie z NCBR (środki z PO Inteligentny Rozwój), a pozostałe 50 proc. zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych. Na mocy podpisanej umowy NCBR zasila rachunek Funduszu pierwszą transzą w wysokości 25 mln euro. Fundusz Funduszy będzie zarządzany przez PFR Ventures, działający wspólnie z TFI BGK.
Gowin podkreślił, że dzięki nowemu porozumieniu w ciągu najbliższych lat wiele małych i średnich polskich przedsiębiorstw zaoferuje produkty, które będą mogły konkurować pod względem innowacyjności z towarami z najbardziej nowoczesnych firm. 
 
Odnosząc się do zawartej umowy podkreślił, że jest to element planu premiera Morawieckiego, który ma nadać polskiej gospodarce innowacyjny charakter.
Gowin zaznaczył, że podpisanie umowy jest dużą szansą dla polskich przedsiębiorców i naukowców.
"On ma szansę nadać zupełnie nowy impuls, pchnąć polskie start-upy na nowe tory rozwojowe i to jest nasz główny cel" - mówił o przystąpieniu do nowego programu wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Za kluczowe uznał tworzenie nie tyle powiązań między nauką a biznesem, co również stwarzanie warunków dla oddolnej przedsiębiorczości.
"Nie chodzi nam tylko o to, żeby tych kilkaset czy kilka tysięcy start-upów wypromować, ale też żeby one były przyszłymi polskimi championami. Jestem przekonany, że dzisiaj robimy wielki, milowy krok właśnie w tym kierunku" - podsumował.
"Pasem transmisyjnym rezultatów badań naukowych do społeczeństwa jest gospodarka. Bez gospodarki, która pośredniczy pomiędzy naukowcami a później użytkownikami jakichkolwiek odkryć naukowych, odkrycia nigdy nie zostaną właściwie wykorzystane, a mówiąc językiem obecnej ekonomii - skomercjalizowane" - mówił dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. Wyraził nadzieję, że dzięki realizacji planów Morawieckiego i Gowina ten pas transmisyjny ruszy.

W ciągu roku dokonany zostanie wybór około 10 zespołów posiadających odpowiednie doświadczenie i potencjał do dokonywania inwestycji w spółki portfelowe. Będą one zarządzać funduszami VC, specjalizującymi się w inwestycjach w spółki rozwijające zaawansowane technologie w oparciu o polskie nowatorskie rozwiązania.