Nowy projekt Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) - Polskie Mosty Technologiczne ma wyposażyć małe i średnie polskie firmy w narzędzia przygotowujące je do wyjścia poza Europę i skutecznego poruszania się w nowym środowisku biznesowym, na 20 rynkach uznanych za najbardziej perspektywiczne. Chodzi o Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk, Wietnam, Chiny (w tym w Hongkong), Japonię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kenię, Turcję, Koreę Południową, Arabię Saudyjską, Egipt, Indie, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę, Rosję i RPA. "To rynki szybkiego wzrostu, wytypowane przez polski rząd, jako najbardziej perspektywiczne dla rodzimych przedsiębiorców – powiedział wiceprezes Agencji Krzysztof Senger.

"Odsetek rodzimych przedsiębiorstw, prowadzących działalność eksportową, konsekwentnie wzrasta, jednak dla części z nich to nadal wyzwanie. Z kolei wysoką jakość doradztwa gwarantuje synergia wiedzy i doświadczenia ekspertów Agencji i partnerów zewnętrznych" – zaznaczył.

"Co istotne, z unikalnej wiedzy doświadczonych ekspertów przedsiębiorcy skorzystają na każdym etapie realizacji PMT, również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a także w ramach tzw. opieki po-projektowej" - dodał.

  Marketing na rynku międzynarodowym>>

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z grantu, mogą liczyć na dostęp do kwalifikowanych ekspertów krajowych i zagranicznych, pomoc przy opracowaniu planu ekspansji na danym rynku, profesjonalne analizy, wsparcie operacyjne i merytoryczne i - co nie do przecenienia - sieć kontaktów biznesowych w danym państwie. W agencyjnych biurach zagranicznych, zarówno tych istniejących jak i tych, które powstaną w najbliższej przyszłości, polskie firmy będą mogły korzystać z powierzchni zarówno do pracy jak i na miejsce spotkań z kontrahentami. "To wartość dodana, bo przedsiębiorcy z Meksyku, Kanady a szczególnie z Japonii czy Chin, bardzo cenią sobie spotkania w przedstawicielstwach (krajowych - PAP); od razu czują się bezpieczniej i z ich punktu wiedzenia ryzyko jest +zmitygowane+ - powiedział wiceprezes.

Jak podkreślił, MPT jest nie tylko obsługiwany, ale przede wszystkim dostarczany przez PAIH, czyli - rozpoznawalną od 20 lat - markę.

Agencja chce, by beneficjentami były firmy z segmentu MŚP z dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług czy technologii. To przedsiębiorcy, których działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Z programu skorzystają także mali przedsiębiorcy, którzy planują zwiększenie eksportu lub rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych.

"Grant mogą również otrzymać innowatorzy, poszukując partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo - rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności. Maksymalna wysokość grantu dla jednego MŚP sięgnie 200 tys. zł, natomiast łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu Polskich Mostów Technologicznych wyniesie ponad 176,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis" - wyjaśnił.

Program składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedzi seminarium przygotowawcze dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będą warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Strategia będzie powstawać z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów, z krajów docelowych. W drugim kwartale br. ruszy nabór

dla firm zainteresowanych rynkami amerykańskim, kanadyjskim i meksykańskim, w trzecim kwartale 2018 r. - dla przedsiębiorców planujących ekspansję w Wietnamie, Chinach (z Hongkongiem) i Japonii, w czwartym zaś - dla zainteresowanych Iranem, Zjednoczonymi Emiratami arabskimi i Kenią.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne jest współfinansowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ma być zrealizowany w latach 2018-2023. (PAP)