Profesor dr hab. med. Stefania Jabłońska  urodziła się 7 września 1920 roku w Warszawie. Studiowała medycynę na Uniwersytecie we Lwowie w latach 1938-1939, a następnie w Akademii Medycznej we Frunze. Po studiach uczyła się w Wydziale Patologii Skóry w Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie, a od 1946 roku była asystentem w Klinice Dermatologicznej w Akademii Medycznej w Warszawie.

W 1949 roku otrzymała Stypendium World Health Organization i pracowała jako asystent w University of Pensylwania w Filadelfii. Rozprawę doktorską pt. "Cechy histologiczne odczynów skórnych na tuberkulinę i wyciągi z prątków gruźlicy" obroniła z wyróżnieniem w 1950 roku. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 1951 roku, a tytuł profesora w 1954. Była laureatką wielu prestiżowych nagród międzynarodowych, w tym nagrody Roberta Kocha. Otrzymała również Maria Duran Medal, jedno z najbardziej znaczących wyróżnień, którym International Society of Dermatology honoruje się kobiety - liderki światowej dermatologii.

Jej największe osiągnięcia były związane z badaniami nad wpływem wirusów HPV na rozwój nowotworów. Przez wiele lat zajmowała się również badaniami nad patogenezą twardziny i diagnostyką chorób pęcherzowych. Wprowadziła nowe metody diagnostyczne w tych chorobach.

Była honorowym członkiem 46 Towarzystw Dermatologicznych w różnych krajach.

Była wychowawcą wielu pokoleń dermatologów-wenerologów, promotorem 69 prac doktorskich, opiekunem 24 prac habilitacyjnych i wychowawcą 15 profesorów.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP/Specjaliści Dermatolodzy S.C.