Badanie przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku na reprezentatywnej próbie około 4,6 tysięcy gospodarstw domowych liczących 12,5 tysic osób. 67 procent respondentów oceniło swoje zdrowie pozytywnie, 8,6 procent jako złe lub bardzo złe. Z porad lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej w ostatnim kwartale 2013 roku skorzystało prawie 36,6 procent.

Czytaj także: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce: najniższe w Europie >>>

Niemal w całości (97 procent) porady POZ sfinansowane były w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast z porad lekarza specjalisty skorzystała jedynie co piąta osoba. Tylko 63,2 procent spośród nich otrzymała świadczenia w ramach NFZ, a 40,2 procent sfinansowało je ze środków gospodarstwa domowego.

Za wizytę u stomatologa 70,9 procent respondentów płaci z własnej kieszeni. Jako przyczyny wyboru płatnej wizyty wskazywano zbyt odlegle terminy oraz lepsze wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne. (pap)