Ośrodek został otwarty w listopadzie 2014 roku, ale nie mógł być w pełni wykorzystywany, bo nie było w nim dwóch aparatów do radioterapii.

Przez ponad rok ośrodek działał jedynie w zakresie poradnictwa onkologicznego. Pacjenci w regionie mieli możliwość korzystania z radioterapii wyłącznie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (WCO).

Ośrodek Radioterapii w Kaliszu jest filią WCO. Wyposażony jest między innymi w dwa akceleratory do radioterapii, symulator, tomograf komputerowy, oraz w urządzenia do zdalnych konsultacji. System planowania leczenia jest połączony sieciowo z poznańskim, co zapewnia spójność procesu planowania i wykonywania terapii.

Jak powiedział w poniedziałek 25 stycznia 2016 szef kaliskiego ośrodka dr hab. Dariusz Kowalczyk, dla chorych na nowotwory z południowej części Wielkopolski uruchomienie ośrodka w Kaliszu jest niezwykle ważne. - Wielu pacjentów dotąd po prostu rezygnowało z leczenia ze względu na odległość z Kalisza do Poznania - powiedział.

Czytaj: Kraków: nowe metody leczenia nowotworów w Centrum Radioterapii>>>

Jak dodał, w pełni uruchomiona placówka będzie sukcesywnie zwiększać liczbę obsługiwanych pacjentów.

- Ze względów bezpieczeństwa rozpoczynamy od około 10 pacjentów, ale ta liczba będzie z każdym tygodniem większa. Wcześniej osoby te przeszły około 10-dniowy proces przygotowania do leczenia. Docelowo będziemy leczyć 900 – 1000 pacjentów rocznie - powiedział.

Ośrodek został wybudowany w większości ze środków województwa wielkopolskiego. Zarząd województwa przeznaczył na ten cel w latach 2011-2015 ponad 27,3 mln zł na budowę ośrodka oraz 13,5 mln zł na zakupy specjalistycznej aparatury. Wielkopolskie Centrum Onkologii z własnych środków przeznaczyło 2,7 mln zł, oraz przekazało jeden ze swoich akceleratorów medycznych i tomograf komputerowy. Miasto Kalisz sfinansowało prace projektowe oraz partycypowało w kosztach powstania placówki w łącznej kwocie 2,7 mln zł.

Radioterapia ma zastosowanie u ponad 50 procent pacjentów z chorobą nowotworową. Eksperci wskazują, że w Wielkopolsce cały czas brakuje sprzętu do radioterapii i kolejnych placówek leczniczych. WCO chciałoby docelowo stworzyć w regionie cztery ośrodki zamiejscowe. Trwają przygotowania do budowy ośrodka w Pile, niewykluczone, że ruszy on w ciągu około 3 lat. W dalszej kolejności rozważona będzie konieczność budowy ośrodków w Koninie i Lesznie.

Budowa ośrodka spełniającego odpowiednie wymogi i wyposażonego w dwa aparaty terapeutyczne to łączny koszt ok. 50 - 60 mln zł. W WCO z radioterapii korzysta około 5 tysięcy pacjentów rocznie. (pap)