Jak podkreślają onkolodzy, w Polsce tylko 10 proc. chorób nowotworowych u dzieci jest rozpoznawana wcześnie, czyli w takim stadium, które daje szansę na całkowite wyleczenie.

"Im szybciej mały pacjent z nowotworem zgłosi się do specjalisty, tym większe są szanse na jego wyleczenie. Niestety, wciąż zdarzają nam się pacjenci, którzy trafiają do nas dopiero z zaawansowaną chorobą"- podkreśliła dr Wanda Badowska, ordynator Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

"Niepokoi również fakt, że na przestrzeni ostatnich lat maleje populacja dzieci, ale liczba zachorowań pozostaje na podobnym poziomie. Co roku odnotowujemy od 35 do 50 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci"- dodała ordynator Badowska.

Jest jednak szansa na poprawę tej sytuacji. Lekarze i pielęgniarki z Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego będą szkolić lekarzy rodzinnych, pediatrów i pielęgniarki środowiskowe z Warmii i Mazur, by poprawić wczesną wykrywalność nowotworów u dzieci. Warmińsko-mazurskie jest jednym z pięciu w Polsce obok Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego, które zostało wybrane przez Fundację Project HOPE do programu poprawy wczesnego diagnozowania nowotworów u dzieci.

Teraz onkolodzy i hematolodzy oraz pielęgniarki ze szpitala dziecięcego w Olsztynie uczestniczą w szkoleniach, po których uzyskają kwalifikacje trenerów. Następnie rozpocznie się nabór lekarzy i pielęgniarek pierwszego kontaktu, których specjaliści przeszkolą. Szkolenia lekarzy rodzinnych, pediatrów i pielęgniarek rozpoczną się po wakacjach.

Tylko 10 proc. chorób nowotworowych u polskich dzieci jest rozpoznawanych wcześnie, tj. w I lub II stopniu zaawansowania. Te stadia dają szansę na wyleczenie choroby. Onkolodzy podkreślają, że gdyby chore dzieci trafiały do specjalistów zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów, ich szanse na wyleczenie byłyby o wiele większe. Nowotwory są nadal główną przyczyną zgonów wśród dzieci, po wypadkach i urazach. (PAP)