W piątek 27 maja 2016 po południu pielęgniarki poinformowały, że wysłały pismo do dyrekcji stołecznego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", aby rozpocząć rozmowy w sobotę 28 maja 2016 o godzinie 9. Dyrekcja zaproponowała godzinę 10, na co pielęgniarki przystały.

- Propozycje rozwiązania sytuacji, które przedstawiliśmy, dyrekcja rozważa - powiedziała wieczorem przewodnicząca związku pielęgniarek w IPCZD Magdalena Nasiłowska. Nie chciała odpowiedzieć, jakie to propozycje. - Wszystko w swoim czasie - skomentowała.

Również rzeczniczka Centrum Katarzyna Gardzińska powiedziała, że dyrekcja ma nową propozycję dla pielęgniarek; nie ujawnia jej jednak przed wznowieniem negocjacji.
- Chcemy, żeby jako pierwsze zapoznały się z nią pielęgniarki - powiedziała.

Według Gardzińskiej dyrektorka IPCZD Małgorzata Syczewska w piątek 27 maja 2016  wieczorem poszła do auli, w której zebrane są protestujące pielęgniarki i poprosiła o zmianę formy protestu i powrót do łóżek pacjentów.

Nasiłowska pytana o zmianę formy protestu i powrót pielęgniarek do łóżek pacjentów odpowiedziała: "możliwe, że jutro się dogadamy i wrócimy do tych łóżek".

W szpitalu kolejny dzień trwa strajk. We wtorek 24 maja 2016 rano pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów, domagając się podwyżek i poprawy warunków pracy. W czwartek 26 maja 2016 nad ranem przerwano całonocne negocjacje przedstawicielek protestujących i dyrekcji szpitala. Pielęgniarki uznały, że propozycje dyrekcji są nie do przyjęcia, w związku z czym strajk będzie kontynuowany. W piątek 27 maja 2016 przez cały dzień strony rozmawiały z mediami, ale nie ze sobą.

Dyrekcja szpitala twierdzi, że pielęgniarki strajkują tylko ze względów finansowych. Te przekonują jednak, że domagają się przede wszystkim zwiększenia zatrudnienia, ponieważ obecnie jest ich zbyt mało, by zapewnić pacjentom właściwą opiekę i bezpieczeństwo.

- Nieprawdą jest, że strajk dotyczy innych kwestii niż kwestie finansowe żądania pań pielęgniarek dotyczyły tylko podwyżek – 35 procent do swoich zarobków - powiedziała w piątek 27 maja 2016 dziennikarzom Gardzińska.

Rzeczniczka mówiła, że dyrekcja czeka na kontakt z pielęgniarkami, nie może skontaktować się z przewodniczącą, rozmowy są wstrzymane.
- Próbujemy nawiązać z nimi kontakt, ale jest on utrudniony - przekonywała rzeczniczka.

Nasiłowska przekonywała jednak, że rzeczniczka Instytutu nie próbowała się z nią skontaktować.
- Nie siadamy do rozmów, bo nikt nas o tym nie informuje, że chce z nami usiąść, nikt mnie szukał, nie było żadnego telefonu do mnie. Jestem gotowa do rozmów - zapewniła.


Czytaj: CZMP w Łodzi i CZD dostaną wsparcie>>>


- Zostajemy zastraszane jeszcze bardziej, krążą informacje, że we wtorek 31 maja 2016  CZD będzie zamknięte, zlikwidowane, CZD od wtorku nie będzie, czyli nie ma tu chęci dogadania się, nie ma chęci porozumienia i rozwiązania sytuacji, tylko jest chęć zastraszenia, rodziców, pacjentów i personelu - mówiła dziennikarzom.

Pytana, kto przekazuje takie informacje, wskazała na dyrekcję CZD.
- Rozumiem, że dyrekcja CZD zaplanowała zbiorowe wypowiedzenia wszystkim pracownikom, czyli mamy naszykowane trzymiesięczne odprawy i na to CZD stać, CZD stać również na to, żeby do tej pory nie było porozumienia - mówiła.

- Nie są przygotowywane żadne wypowiedzenia - ani wypowiedzenia pracy, ani warunków płacy dla żadnych pracowników Instytutu, o czym zresztą poinformowałam pielęgniarki w środę 25 maja 2016 - zapewniła dyrektorka IPCZD Małgorzata Syczewska.

- Owszem, trzy panie podniosły swoje kwalifikacje zawodowe i oczekiwały podwyżki, ale nie pytały pracodawcy o zgodę i podwyżki nie dostały, na tym polega wypowiedzenie warunków pracy - dodała.

Przyznała, że jeśli chodzi o możliwość zakończenia działalności Instytutu, "prawnie jest taka możliwość, że przestanie on prowadzić swoją działalność w takiej formie, jaką znamy aktualnie".

Podkreśliła, że czeka na zgłoszenie propozycji związków, bo propozycja z jej strony padała - o godzinie 6 rano w czwartek.
- I od tego momentu czekam na sygnał ze strony związkowej na to, że są gotowi do wznowienia rozmów i drzwi są do tych rozmów otwarte - zapewniła.

Nasiłowska przekonywała, że w CZD pracuje zbyt mało pielęgniarek i już dawno powinny rozpocząć strajk.
- Zagrażałyśmy życiu i bezpieczeństwu wszystkich naszych pacjentów leczonych do tej pory. Czy dyrekcja zdaje sobie sprawę, że powinna wezwać prokuraturę już parę lat temu, bo nie byłyśmy w stanie zapewnić opieki w CZD? - mówiła.

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Grażyna Piegdoń zaprzeczyła, że w CZD dopuszcza się do sytuacji, gdy dwie pielęgniarki zajmują się ponad 30 pacjentami.
- Rzeczywiście jedną taką sytuację zdiagnozowałam, był to oddział rehabilitacji, gdzie było ponad 50 pacjentów, ale wówczas prace pielęgniarek wspierają opiekunki dziecięce, dzieci mają opiekę - zapewniła.

Wcześniej dyrekcja CZD opublikowała komunikat, w którym znalazły się informacje dotyczące zarobków pielęgniarek: 6 procent z nich zarabia poniżej 3 tys. zł brutto, 20 procent - w przedziale 3 tys.- 4 tys. brutto, 32 procent -  w przedziale 4 tys. - 5 tys. brutto , 25 procent -  w przedziale 5 tys. - 6 tys. brutto a 17 procent - powyżej 6 tys. zł brutto.

Nasiłowska przekonywała, że zarobki pielęgniarek, które przedstawia dyrekcja, to średnia, na którą składają się również zarobki oddziałowych, przełożonych, a także zsumowane godziny nadliczbowe, procedury wysokospecjalistyczne.

- Jeśli podawane przez mnie dane na temat wynagrodzeń pielęgniarek są nieprawdziwe, to może panie ze związku udostępnią państwu swoje wypłaty za kwiecień 2016 tak, żeby można było zobaczyć, czy mówię nieprawdę - odpowiedziała Syczewska.

Dyrekcja zaznaczyła, że obecną formę strajku uważa za środek niewspółmierny do oczekiwań strajkujących. Oceniła, że przebieg akcji strajkowej budzi wątpliwości w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z jej przepisami niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu. W ocenie dyrekcji przebieg akcji strajkowej w CZD sprawił, że doszło do zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Nasiłowska przekonywała, że strajk jest „jak najbardziej legalny” i przeprowadzony zgodnie z procedurami.
- Z tego co wiem, w CZD obecnie jest 200 pacjentów, ich życiu, ani zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pacjentów zabezpieczają lekarze – dodała.

Syczewska poinformowała, że została wezwana na przesłuchanie w związku z doniesieniem w prokuraturze.
- To nie znaczy, że nie ma dalszej możliwości rozmowy - zaznaczyła.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Paweł Łapczyński powiedział w piątek 27 maja 2016, że prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające.
- Gromadzimy dokumentację, aby podjąć decyzję, czy zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, co by powodowało konieczność wszczęcia śledztwa - poinformował. Jak dodał, trudno obecnie przesądzić, kiedy będzie można podjąć merytoryczną decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.

CZD jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. W związku ze strajkiem większość pacjentów CZD została wypisana lub odesłana do innych placówek. (pap)