W czterech halach Międzynarodowych Targów Poznańskich, w ciagu trzech dni pokaże się blisko 300 firm z 22 państw. Organizatorzy zapowiedzieli prezentację ponad 100 nowości.

Jak powiedziała Małgorzata Kolczyńska z MTP, poznańskie targi to najważniejsze i najbardziej kompleksowe w Polsce wydarzenie wystawiennicze poświęcone tej branży.

„Salmed promuje najbardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne na rynku medycznym, jest okazją do spotkań, pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami świata medycyny, nauki i biznesu” - powiedziała Kolczyńska.

Wśród targowych premier zaplanowano między innymi pokaz hybrydowej sali operacyjnej, prezentację nowych systemów informatycznych do zarządzania placówkami służby zdrowia, tłumacza języka migowego on-line, ultrasonografów oraz angiografów o najwyższej jakości obrazowania.

Wystawcy przywiozą też do Poznania nowoczesne lampy i stoły operacyjne, cyfrowe aparaty RTG, roboty pomagające farmaceutom w procesie dostarczania i składowania leków w aptece oraz innowacyjne lasery do leczenia nowotworów.

“W ocenie analityków najbliższy rok będzie dla sektora medycznego czasem dynamicznego rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii, budowy infrastruktury medycznej oraz inwestycji zakupowych. Będzie to również dobry czas na podnoszenie kwalifikacji i inwestowanie w rozwój osobistych umiejętności pracowników służb medycznych” - powiedziała Kolczyńska.

Wydarzeniom wystawienniczym towarzyszyć będą liczne seminaria, prelekcje i wykłady dla menadżerów służby zdrowia, kadry zarządzającej placówkami medycznymi, lekarzy, rehabilitantów, ratowników medycznych a takze pielęgniarek i położnych.

Podczas prezentacji przygotowanych przez wystawców targów Salmed przedstawione zostaną m.in. nowości w wyposażeniu sal operacyjnych oraz możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju placówek służby zdrowia oraz optymalizacji kosztów w szpitalach. (PAP)