Nowy blok operacyjny zostanie oddany do użytku w czerwcu 2014 roku. Inwestycja miała być finansowana z kredytu zaciągniętego przez szpital, ale projekt został ostatecznie sfinansowany ze środków unijnych.

Istniejący od 30 lat blok operacyjny w suwalskim szpitalu miał 5 sal operacyjnych, ale był przestarzały, bez wentylacji i klimatyzacji. Po remoncie będzie miał 4 sale operacyjne i 4 sale pooperacyjne. Dodatkowo zostanie dokupiony nowy sprzęt za 1,5 miliona złotych.

Od czerwca 2014 nowy blok ma spełniać wszystkie standardy, zarówno sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szpital rozpoczyna także modernizację oddziału onkologii. Otrzymał na ten cel 8 mln zł z Programu Pomocy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Oprócz powiększenia oddziału w ramach projektu zakupi niezbędny sprzęt do leczenia chorych na nowotwory.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach to największa placówka zdrowotna w północno-wschodniej Polsce. (pap)