O nowoczesnych technologiach, pomocnych zarówno lekarzom, jak i pacjentom, dyskutowano podczas środowej konferencji w Katowicach. Zorganizował ją działający w Rudzie Śląskiej HUB CLUB Śląski Klaster ICT i Multimediów. Skupia on m.in. firmy wyspecjalizowane w rozwiązaniach informatycznych, placówki naukowe i instytucje wspierające biznes.

"Chcemy, by nowoczesne technologie w medycynie przestały budzić strach. Staramy się pokazać, że one pomogą nam w rozwiązywaniu codziennych problemów" - wskazała prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Joanna Sochacka. Inkubator należy do inicjatorów klastra.

Podczas katowickiej konferencji zaprezentowano kilkanaście innowacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania w sektorze medycznym - wśród nich przede wszystkim te, które ułatwiają pacjentom dostęp do lekarza. To m.in. programy, oferujące możliwość rezerwacji wizyty w przychodni z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Pacjent korzystający z takiej internetowej rezerwacji "widzi" wszystkie usługi oferowane przez przychodnię oraz wszystkich dostępnych specjalistów. System umożliwia nie tylko rezerwację wizyty w określonym terminie, ale również przypomina pacjentowi sms-ami lub pocztą elektroniczną o umówionej konsultacji lekarskiej. W ten sam sposób pacjenci mogą zrezygnować lub przełożyć termin wizyty.

Wiele innowacyjnych rozwiązań producenci oprogramowania oferują również lekarzom i personelowi medycznemu przychodni czy szpitali. Dzięki nim lekarze mogą mieć pełny dostęp do danych pacjenta i historii jego choroby z dowolnego miejsca, a nie tylko w komputerze znajdującym się w gabinecie. Tym samym personel medyczny danej placówki może być bardziej mobilny.

Specjaliści przekonują, że w nieodległej przyszłości przy łóżkach pacjentów szpitala nie będzie już tradycyjnych kart choroby, a wszystkie wyniki badań i dane chorego będą w tablecie lekarza. Już dziś jest to stosowane w niektórych szpitalach - nie tylko prywatnych.

Innym z prezentowanych rozwiązań jest aplikacja pozwalająca lekarzowi na szybki dobór odpowiedniego leku podczas diagnozy skomplikowanych przypadków medycznych. To system wsparcia decyzji terapeutycznej, umożliwiający posługiwanie się wskazaniami lekarskimi bez konieczności znajomości nazw preparatów. Podczas wyszukiwania leku system uwzględnia wiele różnych czynników, jak nadwrażliwość pacjenta na określone substancje, alergie, przeciwwskazania, okresy ciąży i działania niepożądane. W systemie są też ważne dla lekarzy i pacjentów informacje o cenach i poziomie refundacji leków.

Organizator konferencji - HUB CLUB Śląski Klaster ICT i Multimediów - jest pierwszym tego typu klastrem na Śląsku. Utworzony na początku tego roku zrzesza jednostki naukowe oraz firmy z branży ICT i multimedialnej. Siedzibą klastra jest Ruda Śląska.(PAP)