Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych powinien zostać wdrożony 1 maja 2016 roku.

Podczas wtorkowego (12 kwietnia 2016) posiedzenia sejmowej komisji zdrowia rozpatrywano projekt posłów PiS, którzy proponują, by we wcześniej założonym terminie system został uruchomiony tylko dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych, termin wdrożenia byłby przesunięty na 1 maja 2017 roku. Członkowie komisji jednogłośnie poparli ten projekt.

- Mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także dużą liczbę i duże zróżnicowanie użytkowników, uzasadnione jest etapowe udostępniane jego funkcjonalności. Przyjęcie powyższego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i harmonijne wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli dopasować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników - przekonują autorzy projektu.

W konsekwencji proponowanych regulacji zmianie ulec mają także przepisy przejściowe dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały wydłużone o rok.

Autorzy projektu wskazują, że nowela musi wejść w życie 30 kwietnia 2016 roku.

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych na zintegrować gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego. Ma to umożliwić efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwi monitorowanie przebiegu szkolenia, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat kształcenia podyplomowego oraz wsparcie przeprowadzania egzaminów.(pap)