NFZ planuje wydać na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) 9,8 mld, zaś na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) - 5,6 mld. Na leczenie szpitalne zapisano 31,3 mld - w tym na programy terapeutyczne (lekowe) – 2,9 mld i chemioterapię – 1,2 mld.

 

Na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zaplanowano 2,4 mld; na rehabilitację leczniczą - 2,1 mld; na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 1,3 mld; zaś na opiekę paliatywną i hospicyjną – 599 mln.

 

Plan przewiduje na leczenie stomatologiczne 1,7 mld, na lecznictwo uzdrowiskowe - 656 mln; a na pomoc doraźną i transport sanitarny – 48 mln.

 

W planie zapisano 189 mln na profilaktyczne programy zdrowotne oraz 7,8 mld na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego oszacowano na 1,8 mld zł.

 

W przyszłorocznym planie we wszystkich województwach zapisano większe niż w tym roku kwoty środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Oddział Dolnośląski ma otrzymać 5,4 mld; Kujawsko-Pomorski – 3,8 mld; Lubelski – 4 mld; Lubuski – 1,8 mld; Łódzki – 4,9 mld; Małopolski – 6,2 mld; Mazowiecki – 10,5 mld; Opolski – 1,7 mld; Podkarpacki – 3,8 mld; Podlaski – 2,1 mld; Pomorski – 4,1 mld; Śląski – 8,8 mld; Świętokrzyski – 2,4 mld; Warmińsko-Mazurski – 2,5 mld zł; Wielkopolski – 6,4 mld a Zachodniopomorski – 3,1 mld zł.

 

Projekt planu finansowego NFZ opracowuje prezes Funduszu; podstawą jego sporządzenia są prognozy przychodów i kosztów na trzy kolejne lata (czyli w tym przypadku 2017-2019) oraz projekty planów finansowych przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu. Ujmowane w projekcie przychody i odpowiadające im koszty zostały określone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów. (PAP)