Jedno z rozwiązań zawartych w projekcie założeń zmiany ustawy o działalności leczniczej zakłada zniesienie obowiązkowego ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych.

Z informacji uzyskanych w CIR wynika, że podczas posiedzenia Rady Ministrów odbyła się dyskusja nad projektem i będzie ona kontynuowana na najbliższym posiedzeniu, które prawdopodobnie odbędzie się we wtorek.

Jak czytamy w projekcie, w praktyce okazało się, że ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oferuje tylko jeden ubezpieczyciel, a proponowane przez niego składki ubezpieczenia przekraczają możliwości finansowe szpitali. "W związku z tym większość podmiotów leczniczych prowadzących szpitale nie spełniła dotychczas obowiązku ubezpieczenia, co jest podstawą do wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, po przeprowadzeniu przez wojewodę procedury określonej w ustawie" - napisano w dokumencie.

Wyjaśniono ponadto, że odejście od obowiązku ubezpieczenia oznacza, że w przypadku braku polisy na szpitalu spoczywać będzie pełna odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych.

Resort zdrowia, który przygotował założenia, ocenia, że w miarę upływu czasu i analizy sytuacji w sferze zdarzeń medycznych (liczba wniosków, linia orzecznicza komisji) wzrośnie liczba ubezpieczycieli oferujących ten typ ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących szpitale od zdarzeń medycznych jest konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie.

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreślił w programie TVP Info, że projekt ubezpieczeń szpitali jest "jak najbardziej słuszny". "Dlatego dyskutujemy nad znalezieniem rozwiązań, które spowodują łatwiejszy dostęp szpitali do ubezpieczenia" - dodał.

Minister zdrowia uważa, że składkę można obniżyć przez zwiększenie liczby firm oferujących ubezpieczenie. "Możemy próbować tworzyć mechanizmy zachęcające, by ubezpieczyciele konkurowali ze sobą i w ten sposób zmniejszali stawki". Powiedział też, że ministerstwo współpracuje z PZU i szuka takich rozwiązań, by składkę obniżyć. Zaznaczył, że analizowany jest także m.in. system wzajemnych ubezpieczeń szpitali. "Proces tworzenia takiego systemu trwa i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień" - zastrzegł.

Projekt założeń - przygotowany przez ministerstwo zdrowia - zakłada ponadto, że organizacje pożytku publicznego, prowadzące np. hospicja, będą podlegały w pełnym zakresie przepisom ustawy o działalności leczniczej, nie posiadając jednocześnie statusu przedsiębiorcy. MZ informuje, że taka zmiana była postulowana przez organizacje.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały obawy, że w związku z obecnymi przepisami ustawy o działalności leczniczej nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.

W projektowanych założeniach przewidziano też rozszerzenie danych identyfikujących noworodka w szpitalu, aby zapewnić prawidłowe ustalenie tożsamości dziecka i pozwolić uniknąć pomyłek o poważnych konsekwencjach. Dane te uzupełnione mają być o dane matki, płeć oraz godzinę urodzenia dziecka.

W projekcie są też zapisy dotyczące możliwości przeksięgowania niezamortyzowanej części środków, która zwiększyła fundusz założycielski samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Są też przepisy doprecyzowujące ws. przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.(PAP)